Дългът на България за 2015 година е в размер на 23 млрд. лева

zx620y348_2786814

Дългът на България за 2015 година е в размер на 23 млрд. лева, или 26.0% от Брутния вътрешен продукт. Това показват окончателни данни на Националния статистически институт за миналата година.

През 2015 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 1 490 млн. лв., или 1.7% от БВП.

Дефицитът в подсектор „Централно управление” е в размер на 619 млн. лв. – 0.7% от БВП. Подсектор „Местно управление” е реализирал дефицит от 834 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове” – 36 млн. лева.

От НСИ поясняват, че разликата между предварителните и окончателните данни се дължи на получаването на окончателни данни за: постъпленията от данъци, годишните отчети за дейността на държавните болници и публичните дружества, класифицирани в сектор „Държавно управление”, и оборотните ведомости на бюджетните единици и общините.

Още от автора: Memoria de futuro

Memoria de futuro

Оставяне на коментар

Всички обозначени полета (*) са задължителни