Изобретение превръща въглеродните емисии в гориво чрез слънчева енергия

Screen-Shot-2016-08-12-at-11.08.19-AM

Нов вид технология, използваща слъчевата светлина, има потенциал да изиграе голяма роля в борбата с промяната на климата, ако изобретателите могат да я придвижат от изследователската лаборатория в индустриалното производство.

В четвъртък (28 юли 2016 г.) екип от учени обяви в авторитетното списание “Наука” (Science), че са създали устройство, което абсорбира въгледродния двуокис от атмосферата и използва слънчевата светлина за разграждането му на въглероден окис и водород, наречен синтетичен газ или “сингаз” – “syngas”, който може да се използва директно или да се преработи в нафта или други течни горива. Това заяви Амин Салехи-Ходжин, механик и инженер към Университета на Илинойс в Чикаго, който ръководи лабораторията, провеждаща изследването.

Dr.-Salehi“Екипът цели да постигне производство на гориво на цена от около $2 за галон (3.8 литра)”, каза той, и така, според него, да закрие нефтодобивната индустрия. Въпреки че изгарянето на такова гориво за транспорта ще отдели въглеродния двуокис обратно в атмосферата, горивото може да се счита за неутрален енергиен източник, тъй като въглеродният двуокис отново би се премахнал от атмосферата при производството на синтетичния газ.

“Това е истински изкуствен зелен лист. каза Амин Салехи-Ходжин – Както растенията използват слънчевата светлина като енергия за фотосинтезата, извличайки CO2 и превръщайки го в захар, а ние ползваме слънчевата енергия и преработвайки CO2, съхраняваме енергията на слънцето в химическите връзки на сингаза.”

2016-08-13_003311“Красотата на този механизъм е, че директно използва слънчевата енергия и по този начин не се нуждае от електричество или външна енергия”, обясни Мохамед Асади, водещият учен на изследването в лабораторията на Салехи-Ходжин.

Засега екипът е създал работещ прототип на устройството в малък мащаб, използващ изкуствена светлина и директен източник на въглероден двуокис, за да изследва и оптимизира химическия процес. Регистрирани са документи за временен патент на технологията.

Изследването е финансирано от Енергийното министерство и Националната фондация за наука на САЩ.

Учените предвиждат изграждането на “слънчеви паркове”, които ще теглят въглеродния двуокис от атмосферата, както и по-малки инсталации, прикрепени към електроцентрали и индустриални заводи, които ще улавят вредните им емисии.

Меджународният панел по промяната на климата счита този вид нововъведения – понякога наричани “отрицателни емисии” или технология, улавяща и съхраняваща въглеродния двуокис – за изключително важни за предотвратяването на вредните последици от промяната на климата. Според Споразумението от Париж, подписано тази година, държавите обещават да задържат нарастването на глобалното затопляна под 2 градуса по Целзий.

1465507658_4_559x

Превод: Райчо Марков / Memoria de futuro

Източник: TakePart

Още от автора: Емили Герц

Емили Герц

Емили Герц е асоцииран редактор за околната среда и дивата природа в TakePart.

Оставяне на коментар

Всички обозначени полета (*) са задължителни