„Визия за България“ – време е експертната колективна интелигентност да оглави развитието

Кеазим Исинов – „Трите орисници“

 

Скъпи приятели и читатели на Мемория,

ко всичко върви по план, утре, 25 март 2018 г., Благовещение, стартираме нашия нов проект – онлайн платформата „Визия за България“.

От утре сайтът на инициативата https://bgvision.bg/ ще бъде активен!

Харесайте страницата на „Визия за България“ във Фейсбук, за да бъдете свидетели на появата ни и да получавате актуална информация за предстоящи неща! Ще бъдете приятно изненадани

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ „ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Време е да дадем възможност на експертната колективна интелигентност да оглави развитието

Ние ще ви предложим онлайн платформа, съдържаща Проект на Визия за бъдещето на България. Този проект е плод на едногодишен труд на група съмишленици и е продължение на дейността на Мемория. Нашата първа цел е да предизвикаме прозрачна обществена и експертна дискусия, както и редакция в колективно съавторство с вас до постигането на значима публична подкрепа. Крайната цел е обединение на критична маса от хора около каузата за доброто бъдеще на България и предизвикване на качествено нова трансформация в общественото съзнание за поемане на градивен курс към нашето бъдеще.

„Визия за България“ е гражданско сдружение, регистрирано на 19 февруари 2018 г. с цел да организира експертно разработване на Проект на Визия за бъдещето на България, нейното широко обсъждане и приемане от обществото. Първият вариант на проект, публикуван в тази онлайн платформа, е в колективно съавторство и всеки читател, притежаващ компетенции и експертиза, може да се включи с предложения или с мнение и оценка. Всеки, който се присъедини към каузата, е наш съмишленик. Всеки, който желае да се включи с доброволен принос в дейността на сдружението, е добре дошъл. Имаме нужда един от друг за дълго. За да успеем, трябва много хора да повярват и да реализират заедно успешна Визия за бъдещето на страната ни.

Експертният съвет към Форум „Визия за България“ е неформален консултативен орган и подкрепя идеята за началото на конструктивен и смислен обществен дебат за бъдещето на България. Включва личности, притежаващи авторитет и експертиза в различни области на обществения живот, с различен светоглед и политическа ориентация, но обединени в разбирането за необходимостта от ясно дефинирани и завладяващи дългосрочни национални цели и стратегии. Вярваме, че взаимодействието на нашата различност, съчетана с добронамереност в търсенето на общите ни цели, може да прозре верните пътища за бъдещето на Родината. Експертният съвет е отворен за всеки, който желае да се включи в дейността му със задълбочени познания и позитивни идеи.

МИСИЯ

Ние, инициаторите на Форум „Визия за България“, сме обединени от разбирането, че проектът на дългосрочна визия на нашия народ може и трябва да се разработва прецизно и прозрачно от широка група експерти и да се предложи на обществото за обсъждане и приемане. Проектът на Визия за България е опит да предизвика размисъл, дискусия и приобщаване на българи от всички поколения към тази национална кауза. Вниманието се фокусира върху нарастващата роля на технологиите за възможен качествен скок в човешкия прогрес и алтернативните пътища пред страната ни през 21 век. Очевидно успехът на това амбициозно начинание зависи от умението на хора с различна експертиза, светоглед и политическа ориентация в съавторство да формулират завладяващи и реалистични, общественозначими и дългосрочни цели във фин баланс между научното, емпиричното и духовното познание, между ентусиазма на младите и интуицията на мъдреците за бъдещето на Родината.

Възникването на дългосрочна визия, която има потенциала да обедини общественото съзнание, не е еднократен и случаен акт. Това е многопластов и продължителен процес на формиране и налагане на една визия, в конкуренция с други визии, част от които са напълно несъвместими. За да постигнем интелектуално и морално превъзходство на продукта Визия за България, е необходимо инициатори, съавтори, медиатори и организатори да се обединим около най-високи принципи и обществени цели. За да постигнем и политическо превъзходство, е необходимо Визията да бъде подкрепена и приета от критична маса хора и обществени субекти, в т.ч. реформирани и нови политически партии, както и държавните институции. Тогава тя ще оживее като една от важните, мотивиращи и задвижващи развитието на страната сили. Успехът в решаваща степен зависи от личностния интегритет, експертизата, таланта и енергията на нови политици, ярки общественици и духовни авторитети, способни да мотивират и водят дългосрочно народа ни в избраната посока.

Всичко това не е лесно. Но ние вярваме, че общественият форум „Визия за България“, отворен за всеки сънародник, желаещ да се включи със свой принос в различни фази на процеса, ще обедини усилията ни и ще доведе до желания резултат. В контекста на казаното, излишно е съавторството на това изложение, както и на окончателния текст на Визията, да бъде персонализирано. То е само началото от предстоящия колективен доброволен труд на многобройни съмишленици с мисията да потърсят цел и път за страната ни в 21 век.

НИКОГА НЕ Е КЪСНО!

Достигнали сме повратна точка, много по-различна от всичко преживяно – можем да се сринем далеч назад, да изчезнем като биологичен вид, дори да заличим изцяло еволюцията на Земята, залагайки на типичното си агресивно поведение и противоборство, или да продължим заедно устойчиво напред, променяйки качествено средата и собствената си природа. Сякаш заслугата за това да не се разпадне дотук светът е повече на реалистите и на песимистите, но несъмнено заслугата светът да продължи да се развива е предимно на оптимистите, на неуморните съзидатели и на светлите, визионерски и малко луди умове. Както казва Кейнс, техните идеи оформят хода на историята. Днес те чертаят контурите на един много различен, справедлив, мирен и духовен бъдещ свят.

Казаното дотук е призив за насочване на българската нация, бизнеса и държавата към успешните модели и активни стратегии за развитие на умно регулирани пазарни икономики и общества. Това е опит да погледнем отвъд хоризонта и да осмислим обективните тенденции и вероятните промени в посткапиталистическата обществената постройка през 21 век. Днес „историческият прозорец” за бързо и скокообразно развитие на малки нации все още е отворен. Докога – можем само да предполагаме. Какъв ще бъде следващият цикъл – никой не знае със сигурност. Panta rhei – Всичко тече, всичко се променя и нищо не остава едно и също. Несравнимо по-бързо отпреди.

Изпълнението на всяка от мерките в седемте дългосрочни стратегии е важно, но ефектът им ще бъде много по-мощен, ако съумеем да прилагаме всички мерки дългосрочно, едновременно и преплетени в различните сфери и нива. Приложени правилно и своевременно, те ще отключат мощни съзидателни сили, които ще променят благоприятно средата, мащабно, за дълго и за всички.

Време е да дадем възможност на експертната колективна интелигентност да оглави развитието.

Обществото е сложна система, която изисква фино настройване и управление. Не можем и не трябва да се опитваме да предвидим всичко. По дефиниция, колкото по-дълбоко навлизаме в детайли, които слабо познаваме, толкова повече грешки ще направим. В поведението на социалните организми винаги ще съществува неопределеност. Затова трябва да сме готови да поемаме разумен риск и да импровизираме в действията си с по-широк и по-далечен хоризонт.

В днешните условия спасението поединично е възможно, но далеч не за всички българи. Да умножим многократно единичните успехи е предусловие и само част от това, което трябва да постигнем.

Нашето общество е изпаднало в истинска беда, но тя е преодолима. Като начало трябва да се освободим от нихилизма, чуждопоклонничеството, да спрем да просим, да се оплакваме, самоунижаваме, оправдаваме, да си върнем достойнството и самочувствието, че се справяме самостоятелно, правейки успешни крачки напред. Да постъпваме умно означава да си поставяме високи и благородни дългосрочни цели, около които да се обединяваме и да преследваме (с малко лудост по съвета на мъдреца) във времето и през непредсказуемите капризи на обстоятелствата. Без да повярваме в собствените си сили, да мечтаем, да мислим и да действаме единно и решително като нация, не можем да подобрим радикално живота си. Никога не е късно да го направим, защото няма предопределена съдба за народ, способен да се извиси като творец на собственото си настояще и бъдеще.

Очаква ни вълнуващо пътешествие, в което можем да развием себе си като свободни човешки същества, а родината си – като независима и благоденстваща страна.

Спасението и развитието са синоними на едно и също – смисълът на живота.

Управителен съвет, Експертен съвет и екип на „Визия за България“

*Управителен съвет:
Христина Христова
проф. Валери Стефанов
Александър Узунов

Още от автора: Христина Христова

Христина Христова

Христина Христова е завършила НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ и Българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Специализира Културология и Театрознание. Автор на драматургични и публицистични текстове. Работила е като учител по литература, ръководител на младежко театрално студио, държавен експерт и началник отдел в Министерството на образованието и науката, началник отдел „Култура“ в общинска администрация. Интересите й са в областта на антропологията, геополитиката, религията. Понастоящем ръководи агенция за специални събития и е Главен редактор на „Memoria de futuro – Памет за бъдещето“.

 1. Антоанета каза:

  Успех! И…едно предложение – време е хората, които работят за общобългарското и общочовешкото благо да се обединят. Има такива организации, медии, издатели, историци, писатели, изследователи, дори съвсем обикновени хора. Но всички работят сами за себе си. Някой трябва да ги издири и обедини зад общата кауза. Ако каузата наистина е всеобщото благо, взаимната работа е възможна. Като единственото ръководно мото, зад което аз бих застанала, е това, на нашите отци: „Душа – душа не поробва, дух – дух не подвежда“

  • Добромир Пенков каза:

   Напълно подкрепям идеята! Също смятам, че на България е нужен обединителен център. В момента има стотици групи, чиито членове са загрижени за бъдещето на страната ни, но те работят самостоятелно. В момента заедно с други съмишленици работим по създаване на такъв обединителен център. Смятаме това да бъде движение МОРАЛ, което да обедини всички българи, готови да служат на обществото. Работим и по създаването на такъв сайт. Ние, честните и светли хора на България сме стотици хиляди. Ако се обединим, ще бъдем решаваща сила, която може да промени бъдещето на България.

 2. Димитър Мурджев каза:

  „БРОД за България“- wwwbrodbg.com Зона за каузи и идеи вече 5 години проповядва тази кауза. Валери Стефанов е уважаван и достоен фактор за устойчивостта на съвместни усилия в тази зона за Родолюбие.
  Да бъде!

  „БРОД за България“

 3. Цветана Варсанова каза:

  Хубава идея,звучи оптимистично и може би има надежда за българите!Винаги съм се чудила защо ние не сме разбрали кое е решаващото за нас като народ!Единството!Емпатията!Българите са единаци по пророда,може би това е качество в бобата за оцеляване,но в борбата за прогрес е задължителна екипната работа!Съединението прави силата!Обаче ,няма по-разединени от нас!Мисля си,че трябва да започнем съвсем отначало:да си изясним какво искаме,кое е най-важно за нас като народ!Постоянно се говори за пари! Аз мисля,че проблемът изобщо не е в това,че сме бедни!Това е лъжа!Ние всъщност сме изключителни донори!Без да искаме,разбира се!Нашият основен проблем е ,че никой не не го е грижа за общото!По тази причина единствено България унищожи всички натрупани придобивки от времето на т.н. комунизъм!Защо?!!Защо трябваше всичко полезно и добре функциониращо да бъде унищожено само защото е създадено през прокълнатия период!Що за безумие е приватизацията на енергийни обекти,структуроопределящи отрасли ,обекти на националната сигурност?!Защо!!Днес е много трудно от отломките да сглобим нещо добро!Но все пак си мисля ,че решаваща е общата воля!Ако има желание,ще се намери и решение!Въпросът е как да накараме болшинството от отчаяните нихилистично мислещи българи да повярват отново в идеали?!Как да мотивираме младите да не бягат от България!Това може да стане единствено след процес на дезинтоксикация!Всичко отровно ,убийствено за нашето общество,трябва да бъде изрязано и унищожено!Дали октоподът който ни души ще се даде без бой?!Защото без борба,няма победа!Трудна битка предстои и само от нас зависи,дали ще я спечелим!

 4. Желю Железов каза:

  Струва ми се, че от досега написаните, коментарът на Цветана Варсанова е най-смислен.
  На Добромир Пенков ще кажа, че морализаторството е най-безполезното занимание в усилията за усъвършенстване на обществото. И най-„моралният” човек всякога е готов да наруши морала, ако има изгода и/или няма да бъде порицан. Понеже смятам, че той и съмишлениците му са честни и почтени люде, но овладени от някаква форма на наивитет, им препоръчвам една много интересна статия на младия Карл Маркс: „Морализиращата критика и критизиращият морал”. Маркс Енгелс, Съчинения, т. 4, с. 291-320.
  В тази връзка е полезна и една сакрална мисъл на Й. В. Сталин – най-гениалният марксист на ХХ век: „Без теории нам смерть, смерть, смерть, …”
  Очаквам, с изключително нетърпение, активирането на посочения сайт.

 5. Лакотавакан каза:

  Съгласен съм с Вас, г-н Железов, коментарът на Цветана Версанова е отличен. Хвала ѝ. И се надявам много българки да мислят като нея. Защото, ако някой измъкне България от блатото, това ще е само Българката. Не напразно, някога знамето на събуждаща се България е ушито именно от нея, Българката…

Оставяне на коментар към Добромир Пенков

Отказ

Всички обозначени полета (*) са задължителни