Блокчейн-правителството в бъдещото развитие на държавата

Урхан Сеидов е докторант в Държавната академия по управление към Президента на Азербайджан. Висшето си образование е завършил във Франция. Публикува аналитични статии в областта на световната политика, които събират голяма читателска аудитория. Той е първият азербайджанец с авторски материал в авторитетното международно списание на Харвард (HR Harvard International Review).

Решихме да инвестираме парите и вярата си на математическа основа,
свободна от политиката и от човешките грешки“.
Тайлър Уинкълвос, съосновател на социалната мрежа ConnectU,

най-големият инвеститор в Bitcoin

Днес в света има над 3 милиарда души, регистрирани в различни социални мрежи. Това означава, че почти половината от населението на земното кълбо прекарва част от времето си, обновявайки статуса си в мрежата или получавайки информация от там. А това на свой ред говори, че днес „Силициевата долина“, географски отдавна излязла отвъд границите на град Пало Алто, в действителност създава сама за потребителите и реалността, и „истината“, която те получават. И макар дигиталната революция и взривният ръст на обема данни Big Data да повишават продуктивността, откривайки нови възможности за икономическо развитие, основен проблем на човечеството в момента не е недостигът на информация, а на първо място – сложността при идентифициране на нейната надеждност и на второ – уместността на последващото й приложение.

Разбира се, социалните мрежи в перспектива могат да направят обществата по-отворени и по-демократизирани, давайки на всички необходимата платформа, и по този начин – правейки правителствата по-прозрачни и отговорни. Но в същото време социалните мрежи могат да създават и илюзии: за обществата, разнообразието, властта, свободата… И също така – да дават импулс за разпространението на радикални идеи.

Правителствата на различни държави вече почувстваха повсеместното (но не винаги позитивно) влияние на социалните мрежи. Ето защо в страни като Франция, Германия, САЩ, Великобритания сега се приемат закони, насочени към ограничаване на монополните гиганти от Силициевата долина. Въпреки това и за съжаление, много често бюрократични системи от 19 век, дори и въоръжени с технологии от 20-ти, безуспешно се опитват да решат проблеми, поставени от 21 век. Вече за никого не е тайна, че демокрацията (във вида, в който е съществувала досега) не се справя с предизвикателствата на времето. Ръстът на популизма и национализма в традиционно демократични страни опровергава теорията, че демократично-транзитните процеси се движат само в положителна посока и че развитите демокрации не могат да направят обратен завой.

В новата си книга „Homo Deus: Кратка история на бъдещето“ Ювал Ной Харари, професор в Историческия факултет на Еврейския университет в Йерусалим, посочва, че най-големият грях на нашата съвременност е блокирането на потока от данни, а най-голямото благо – свободата на информацията. По негово мнение именно затова СССР е изгубил Студената война, а американците са станали по-богати и по-щастливи. По думите му всичко се заключава в свободата на информацията и капитализмът е удържал победа само защото е по-ефективен при обработката на информация, докато комунистите просто не са можели да се справят с технологичния прогрес на 20-ти век.

Въпреки това, вече в двора на 21 век, с увеличаване на обема и скоростта на обмен на информация, такива демократични институции като изборите, политическите партии и парламентите могат да станат просто ненужни, включително и заради липсата на ефективност при обработка на данни. В края на краищата скоростта на технологичното развитие отдавна надхвърли скоростта на политическите процеси.

За по-детайлен анализ на ситуацията нека разгледаме кратко обобщение на основните тенденции в света, свързани с глобализацията:

1. Световната икономическа трансформация стана толкова всеобхватна, че успя да създаде нова световна политика. Държавите вече не са затворени и не могат да контролират самостоятелно своята икономика. Световната икономика, с разширяването на търговията и финансите, направи икономиките на отделните държавите по-взаимозависими от всякога.

2. Комуникациите фундаментално революционизираха пътищата и средствата, чрез които общуваме с останалия свят. Днес, живеейки в една част на планетата, можем да видим в реално време събитията, които се случват в другата й част. Електронните комуникации коренно промениха възприятието ни и за социалните групи, в които работим и живеем.

3. Сега, повече от когато и да било, културата навлиза в някаква глобална унификация, и то толкова много, че районите в повечето градове по света заприличаха един на друг. Голяма част от градския свят споделя обща култура, най-често формирана от Холивуд.

4. Светът става все по-еднороден (хомогенен). Различията между хората постепенно се заличават.

5. Времето и пространството (в класическия им смисъл) започнаха да се рушат. Старите ни представи за географското пространство и хронологичното време са подкопавани от скоростта на съвременните комуникации и медиите.

6. Възниква глобална политическа култура, съпровождана от транснационални социални и политически движения. И най-често приоритет е подчинението на транснационални и международни организации, а не на държавни.

7. Развива се космополитна култура. Хората започнаха да „мислят глобално и да действат тук и сега“.

8. Възниква култура на риска, когато хората осъзнават, че основните опасности, пред които са изправени, имат глобален характер и че държавите не са способни да се борят с тях.

Анализирайки казаното по-горе, съвременната поява на блокчейн технологията и криптовалутата изглежда не е просто съвпадение, а логично развитие, основано на широкия достъп до информация. В своята първа статия, публикувана още през 2008 г., анонимният създател на тази технология, действащ под псевдонима Satoshi Nakamoto, отбеляза, че нейното изобретяване е насочено към решаване на фундаменталния проблем с доверието. Авторите на прочутата книга „Blue Ocean Strategy“Ким Чанг и Рене Моборн от европейското топ бизнес училище INSEAD, още през 2006 г. в изследването си стигнаха до заключението, че хората са по-склонни да се доверяват и да си сътрудничат свободно със „системи“, независимо от това дали ще спечелят или загубят от „системата“, ако процесът е справедлив.

Вече има примери за това. В страни като Судан, Кения и Южна Африка миналата година се наблюдава експлозия в използването на биткойн.

В развиващите се и в граничните пазари криптовалутата се разглежда като убежище от политически и икономически сътресения. Биткойнът се превърна и в средство за преодоляване на финансови препятствия, като например липсата на традиционни банкови услуги, ограничения достъп до чуждестранна валута или като действие за заобикаляне на санкции.

Централните банки на развитите страни и водещите експерти предупреждават инвеститорите да стоят далече от тези валути и да не им се доверяват, твърдейки, че това е просто още един „балон“. Въпреки това, в граничните пазари хората, напротив, се обръщат към биткойна именно защото не се доверяват на местните банкери или на самата държава.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЛОКЧЕЙНЪТ?

Това е технология, благодарение на която станаха възможни биткойнът и другите виртуални валути. Тя представлява разпределен регистър, в който се въвежда информация за всички сделки. Това е надеждно и удобно хранилище на данни за транзакциите и освен това може да се програмира така, че процедурата за транзакция да се стартира автоматично. С една дума, това е платформа, която позволява на хората да стигнат до споразумение за почти всичко и без посредници. А това осигурява основа за социални договори, основани на принципа на консенсуса.

Според професорите по бизнес администрация в Harvard Business School  Марко Янсити и Карим Лахани, с появата на блокчейна светът ще се промени: информацията за договорите в цифров вид ще се съхранява в разпределената база данни, а самите записи ще бъдат защитени от изтриване и промяна. Всички договори, задания, извършената работа и плащанията ще бъдат кодирани и снабдени с цифров подпис и уникален идентификатор. Информацията може да бъде проверена и предадена на когото е нужно. Посредниците – адвокати, брокери, банкери – вероятно вече няма да са нужни. Хората, организациите, машините и алгоритмите лесно и безпроблемно ще взаимодействат помежду си и ще сключват сделки. С една дума, потенциалът на блокчейна просто не може да се опише.

В статията си в сп. Forbes, Александър Болдачев, анализатор на eGaaS (Electronic Governmentas as a Service) и Олег Стреленко, главен изпълнителен директор на eGaaS, пишат, че появата и развитието на блокчейн технологията ни кара да се замислим за радикално нови възможности за прилагане на електронното правителство (e-Government). Според резултатите от доклада „Укрепване на доверието в правителството“ (от януари 2017 г.), изготвен от IBM Institute for Business Value (IBV), „девет от десет лидери на отделните страни планират през 2018 г. да инвестират в блокчейн-решения в областта на финансовите операции, управлението на активи, управлението на договори и спазването на регулаторните изисквания“. И ако преди електронното правителство предполагаше единствено набор от отделни инструменти, за да предоставя услуги на гражданите и бизнеса през социални интернет-портали, то внедряването на блокчейн технологията може да изведе идеята за електронно правителство на ново ниво. Според Болдачев и Стреленко вече става дума не просто за една удобна услуга, а за принципно преформатиране на самата дейност на държавата, за нейното пълно потапяне в цифровата екосистема на блокчейна.

Днес технологията блокчейн вече се използва навсякъде, а правителствата на някои държави решиха да проучат внимателно приложението й в публичната администрация.

Швеция, например, вече работи над създаването на резервна база данни за сделките с недвижими имоти на базата на блокчейна. Китай, Грузия, Украйна и Гана също започнаха да разработват система за регистрация на правата на собственост над земята чрез създаването на регистри на базата на блокчейна Биткойн.

Дубай пък планира да стане първото в света правителство на базата на технологията блокчейн, като по този начин намали значително разходите за бюрократичен апарат.

Естония, от своя страна, обяви пускането на пилотна версия на App Store за електронно правителство, базирано на блокчейн. Освен това тя създаде програмата е-Residency, която позволява на всеки човек да стане „електронен“ гражданин на Естония и да се ползва с всички права на реалните граждани. Сега всеки желаещ може да открие банкова сметка, като използва националната банкова електронна система или като регистрира компания. Така естонското правителство позволява на граждани от цял свят да участват в програмата, получавайки допълнителен източник за попълване на бюджета.

В Русия беше създадена работна група за използване на технологията блокчейн в държавната администрация. Правителствените служители са длъжни да преминат курс на обучение, основано на блокчейн, под названието „Въведение в технологията за разпределение на регистри“.

Едно от главните и перспективни направления в тази област, като се има предвид високото ниво на сигурност и прозрачност, е използването на блокчейн в процеса на гласуване, което навярно ще вдигне нивото на прозрачност в демократичните избори и ще се превърне в нов еталон за либерализма.

И така, анализирайки всичко по-горе и съпоставяйки го със съвременните пътища за развитие на демокрацията, спокойно можем да твърдим, че днес адекватното решение на съществуващите проблеми се основава не на насилственото налагане на демокрация или на изкуствената подмяна на западните ценности, а на развитието на скоростта и методите за предаване на информация чрез развитието на интернет. Революцията на интернет и на мобилната телефония, както и повсеместното им разпространение, ще доведат до обща еволюция в общественото съзнание, а внедряването на технологията блокчейн ще облекчи натовареността на правителствата, филтрирайки информацията не чрез засилване на контрола, а чрез децентрализация на достъпа до нея. И може би тогава човечеството най-накрая ще встъпи в нова ера, когато всеки глас действително ще бъде чуван и значим. В края на краищата, тогава той ще бъде отчитан от изкуствен интелект, функциониращ въз основа на рационални алгоритми, свободни и от политиката, и от човешките грешки.

Превод: Цеца Христова / Memoria de futuro

Източнк:geopolitica.ru

Скъпи приятели и читатели на Мемория,
дейността ни се осъществява единствено чрез вашата подкрепа. Ако тази статия и нашият проект са полезни за вас и желаете да бъдете дарители, можете да ни подкрепите ТУК по БАНКОВ ПЪТ или чрез PayPal.

Станете наши приятели във ФЕЙСБУК

Още от автора: Урхан Сеидов

Урхан Сеидов

Урхан Сеидов е докторант в Държавната академия по управление към Президента на Азербайджан. Висшето си образование е завършил във Франция. Публикува аналитични статии, посветени на световната политика и международните отношения, които събират голяма читателска аудитория. Той е първият азербайджанец с авторски материал в авторитетното международно списание на Харвард (HR Harvard International Review).

  1. Bongo каза:

    Що за простотии? Словоблудство май е правилното понятие. Индианец на пишеща машина или маймуна с автомат.

Оставяне на коментар

Всички обозначени полета (*) са задължителни