Пътят на България към доброто бъдеще

b-gagova

  

europeПътят на България от сега нататък
не е нито на изток, нито на запад,
нито на запад, нито на изток.
Посоката е навътре – към себе си.
Съюзите, които трябва да се направят,
за да се  самосъхрани и напредва успешно,
са само със сродни народи
със сходна съдба, култура и традиции,
с които да се изгради хомогенен съюз
със запазена самоличност и суверинитет
за всяка от страните-участнички.

Такова е прозрението, което трябва да достигне до всеки един от тези, които се самоопределяме като родени българи по род, отечество и самосъзнание, независимо от какъв формален етнос са майките и бащите ни. Тази земя сега е в опасност и всеки, който милее за нея, всеки, който я възприема като свещено място за съхранение на сътвореното от протогенните поколения преди него и след него, сега и именно сега трябва да прояви наследствената си отговорност за опазването и стопанисването на родната ни земя, окастрена и без това ужасно много от тъй наречените „Велики сили”. Тази земя ни е поверена от най-дълговечните сили не за да я разпродаваме на безценица или да даваме съгласие да се самонастаняват в нея и да я замърсяват знайни и незнайни пришълци, за които тя е без никаква родова и емоционална стойност, а за да я съхраняваме, обгрижваме и препредаваме поне такава, каквато сме я получили.

Тези, които са дошли неканени и твърде дълго време само са „присъствали” върху нея, слава Богу, вече са отпратени обратно и по никакъв начин не трябва да се чувстват поканени за ново посещение и „присъствие”. Това трябва да бъде толкова ясно заявено, че да няма никакви илюзии за никого. И веднага да се замислим за формирането на такива съюзи, чрез които да опазим земята си. Ако сами, само със собствени сили се бяхме освободили, щеше да е друго, но не успяхме да го направим. И нямаше как да стане, защото  господарите на Европа нямаше да ни позволят да го направим. Единственото, което те допускат, е – при промяна на съотношението на силите помежду им  – смяна на господаря. Това, за което тогава, след Руско-турската война от 1877-1878 г. те са се споразумели  задкулисно, е било преминаване от турската зона в руската зона, но само частично. Така е и досега. Няма да се поколебаят, ако им е изгодно да ни пожертват и предоставят като терен за бойни действия и пушечно месо.

Ако се замислим самостоятелно и навлезем по-надълбоко в същността на битието, ще осъзнаем, че земята, като пространство от повърхността на планетата, не може да бъде нечия човешка собственост в смисъла, който влага съвременното право в това понятие. Досегашните човешки общности, подмамени от егото и алчността си, са се самозабравили в самонадеяността си и упорито са неглижирали факта, че висшата природа периодично прави инспекция и налага наказания за наглостта  им. През хилядолетията преди нас, много народи са изтърпявали тежки и унизителни наказания за своето безрасъдство, страхливост и алчност. Повечето от тях са изтрити не само от лицето на Земята, а и от паметта й. Такова е наказанието за провалената им сътворителска мисия. Други като нашия, сегашния български народ, са оцелявали на пресекулки, ту във възход, ту в падение и като цяло – в примиренчество и „снишаване”. Нима не е нашенска сентенцията: „Преклонена главица сабя я не сече”?

2016-03-10_015351

Пирин

 

  ОТКЪДЕ ИДВАМЕ И НАКЪДЕ ОТИВАМЕ?

В древността земите, които сега наричаме Балкански полуостров и Югоизточна Европа, са били населени от многобройни сходни по бит и култура племена, оформящи две основни групи – елини и траки. Древна Елада обхваща полуостров Пелопонес,  средна и северозападна Гърция, Тесалия и островите в Егейско море. С името Трайке (или Треке, Траке), старите елини наричат земите на север и североизток от тях,  чак до Карпатите и двуречието на Днепър и Днестър. Самите траки вероятно са наричали земите си  обобщено Ариа (с. 29, История на древните траки, т. І, Н.Йонков-Владикин, Хелиопол, 2010), а как  те самите са наричали отделните райони, все още не знаем. Като се има предвид, че само на територията на сегашна България има няколко хиляди неразкопани тракийски могили, сигурно скоро и това ще узнаем.

В тракийската територия до елинизацията, според официалната история, се включват и Северозападна Мала Азия с Троада, както и дялове от Северна и Средна Елада с Егейски острови по линията Тасос – Имброс – Самотраки. Именно на остров Самотраки са се извършвали тракийските Орфически мистерии на Кабирите и посвещенията в тайнството на знанията за Космоса и отвъдното. Този малък остров е бил едно от най-свещените места за траките.

Orepheus_legend

Орфей и Евридика

 

Поне засега не е открита по-древна цивилизация в Европа от тракийската, а по отношение на земите, населявани от тях, траките се приемат от историческата наука за автохтонно, т.е. първично, коренно, изконно население на Балканите и околните райони. Херодот определя траките  като най-многобройния народ след индийския. Според  древногръцкия философ Страбон  тракийските племена са 22, а според други изследователи – те са около 80 сродни племена, оформящи няколко вътрешни групи с общ основен език и племенни наречия. Те са най-първото човешко население по тези земи, което от тук именно  е започнало да се разселва в централните и западните европейски части. Предполага се, но не е напълно доказано, че големи племенни групи са се заселели на североизток и северозапад и са били обозначавани в древността с общоплеменно название, произтичащо от славен, славни, а от там е произлязло и съвременното название на всички тези етноси със сходни черти и традиции, говорещи на взаиморазбираеми езици – славяни.

Древните народи, които сега наричаме траки, са имали висока битова култура, живеели са аристократично, царете им са били много богати, но не са били робовладелци като елините. Племената  не са общували много помежду си и за съжаление, не са се стремели към цялостно обединение на тяхната  самостоятелна автохтонна цивилизация. Ако се опитаме да си отговорим на въпроса защо това твърде многобройно население с ясно оформени етнически белези, културни и  държавностни традиции не е успяло да създаде своя обединена и мощна държавност, която да го предпази от набези и покорявания, отговорът ще бъде не само много неприятен, но и много актуален в сегашния исторически етап от живота по тези земи.

IMG_2542_193

Казанлъшка тракийска гробница (краят на IV в. – началото на III в. пр. Хр.)

 

Основната причина е в родово-племенния тип държавност и стремежът на племенната аристокрация към егоистична себеизява и обезсмъртяване, вместо към служене на племето и етноса. Разединителен фактор е и липсата на чувство за единение и общност в съдбата на всички траки и несъпричастността към проблемите на съседните племена – явление, типично и за съвременното население на Балканите. Повече племенни държавици означава и повече самостоятелни царе, но всички те накрая заедно попаднали под римска власт. Да, действително си струва да се замислим защо е имало няколковековна успешна Римска империя, а Общотракийската държавност, с която сега можехме да се гордеем, си е останала една хипотетична нереализирана възможност.

Поради липса на обединение на балканските траки в достатъчно мощна държава, те загубват завинаги своята самостоятелност и държавност,  родовата си памет и самоидентификация като траки (ари, троади, болг-ари и бог-ари – както се е наричал духовният им елит), но не и езика си, ако е вярна тезата за общият им произход с племенните групи, обозначавани като славяни.

Другата версия за миналото на съвременните българи е, че сме триединен народ, макар и в различно етносно съотношение във всеки един от нас, съставен от местни траки, дошли от север славяни, и българи, дошли от Азия с кан Аспарух. Има етностни примеси, дошли както от запад, така и от изток, които постепенно са се слeли с основното население, но има и представители на други народности, с различно от основното етносно самосъзнание (турци, евреи, арменци и роми), които макар и да живеят от векове по тези земи, избягват да се смесват с народа–стопанин на тази земя. Дали сегашният български народ е единна, устойчива сплав или при първото по-голямо сътресение ще се разпадне на съставни елементи – ще се разбере относително скоро.

Теорията, която все по-видимо си пробива път като семе на цвете във влажната пръст, заровено твърде дълбоко и пропуснало едно лято за цъфтене, е тази за  общия етнически и езиков корен на многобройните групи от племена на траките (арите), някои от които са се разселели  на североизток и северозапад със своите вече други племеннни и груповоплемени имена, а наименованието славяни е въведено в по-късни времена като обединително название за всички тези племенни групи с общ езиков корен. Така че, от тази гледна точкатракийският език не е загубен, просто е наречен  славянски език.

traki

Коя от основните теоретични концепции е вярната, сега няма особенно значение. Твърде вероятно е, според мен, обективната истина за миналото да е съществено по-различна от досегашните версии, сглобявани  от историците, въз основа на недостатъчния автентичен исторически материал, с който разполагат. Убедена съм, че тепърва предстоят  открития, които ще отключат съвсем нови възможности за разбиране на миналото. Сега, когато се очертава отново опасност от беди, нашествия и разоряване на тези земи, важното е да осъзнаем навреме, че раздорът и разединенията трябва да секнат веднага, а споровете да ги оставим за по-добри времена. Фаталните грешки от миналото трябва не само да не се повтарят, а и да се поправят. Липсата на единение между вождовете, племената и държавите на Балканите вече неколкократно е довеждала до падането под чужда власт – под Римска власт, под Византийска власт и под Османска власт. Да не говорим за пагубната Междусъюническа война. Не е ли твърде много? Не е ли предостатъчно?

Не е ли време е за ново начало  – началото на единението?

  В  КАКВА ЧАСТ НА ЕВРОПА СЕ НАМИРА  БЪЛГАРИЯ?

Европа е най-големият евразийски полуостров, който поради изключително голямото си цивилизационно значение за цялата планета, реално представлява самостоятелен политически континент.

По официални данни  най-западната точка на континента Европа е португалският нос Кабу да Рока ( 9°29′ з.д.), разположен на брега на Атлантическия океан, намиращ се в Западното полукълбо. Най-източната точка на континента е разположена в подножието на Полярен Урал, близо до Байдарацкая губа (67ο20 и.д.), като общо измерването в меридиани обхваща приблизително 76 мерни единици. Разстоянието по посока запад-изток между най-крайната западна и най-крайната източна точка е около 6 800 км. Спрямо Гринуичкия (Нулевия) меридиан Европа е разположена в двете полукълба – Източно и Западно, като преобладаващата част е в Източното полукълбо.

Най-западната точка на съвременната държава България  е връх Връшка чука при  р. Тимок (22°21′ и.д.), а най-източната е нос Шабла на Черно море ( 28°36′ и. д.).

Всеки образован човек може сам да се увери с малки изчисления, че ако възприемем географското деление на Европа по дължина на Западна, Средна и Източна с относително съразмерни части, то България и Балканският полуостров попадат в Средна Европа, а не в Източна Европа. Ако се откажем от политически манипулативното деление на европейското пространство на две несъразмерни части и възприемем по-адекватното на реалността деление на Европа на три равностойни части, съобразени с геолого-географските реалности, то става очевидно, че от гледна точка на географските координати по меридиани, измерващи отстоянието от нулевия Гринуички меридиан, България и Балканите се намират в Средна Европа, а от гледна точка на географските координати по паралели, измерващи отстоянието от екватора – те се намират в Южна Европа.

map_europe_0

Понятието Средна Европа, което е много разпространено до Втората световна война, изведнъж изчезва и на негово място се въвеждат политически  обременените понятия Западна и Източна Европа, които съответстват на  западните разбирания за Западен свят и Източен свят.  Като резултат на Студената война възниква концепция, според която в Западна Европа се включват всички страни, които застъпват позицията на САЩ по отношение на режима в Съветския съюз и страните от Източния блок. В този аспект дори Гърция се е считала като част от Западния свят. Видимо е, че тази концепция е чисто политическа и манипулативна и няма нищо общо с физико-географската реалност. Съвременното официално регионализиране на Европа все още е доста манипулативно с цел политическо психовъздействие върху населението. От географска гледна точка Европа обикновено се разделя на западна, централна (средна), северна, южна и източна (границата е по диагонална линия, свързваща делтите на Висла и Дунав), но  Балканският полуостров твърде често е поставян в политическия регион, наречен Югоизточна Европа. Всъщност, строго погледнато, Балканите се намират в южния дял на Средна Европа. И следователно всички балкански народи следва да се самоопределят като средноевропейски народи, с всички произтичащи от това деление последици, включително и за самочувствието им.

  КАКВО СЕ СЛУЧВА СЕГА В  ЕВРОПА?

Европа е в капан, в който по някакъв начин е била подмамена сама да влезе. Някой  умишлено и целенасочено  я води  към пагубна за нея война. Ние все още не знаем кой е този НЯКОЙ, но когато узнаем, ще бъде твърде късно да спрем развоя на събитията, ако преди това не сме направили необходимото да се защитим и стопираме процеса навреме. А краят на това подготвително време наближава. Точно в този критичен момент, голяма част от европейските лидери и екипите им се държат твърде странно, като потънали в някакъв хипнотичен сън, като поставени под някаква специфична наркоза, в която хем говорят и действат, хем не могат да го правят както трябва и както вероятно биха искали. Имат затруднения в общуването и взимането на решения и най-вече в осъзнаването на реалността. Нима гръцкият премиер Алексис Ципрас  сега не изглежда като персонаж, спящ в будно състояние? Има ли нещо общо между сегашния му образ и жизнения, решителен и бърз в действията си боец от преди месец юли 2015 година ?

Отдавна за специалистите не е е някаква тайна  съществуването на многобройни и твърде разнообразни по форма, степен на действие и видим резултат средства за въздействие и контрол върху човешката психика. Напълно  логично е по време на подготовка за настъпление, те да бъдат употребявани най-вече срещу лидерите на държавите. Затова трябва да стане ясно на всички ни, че етикирането като вредна, политически некоректна „конспирология” на всички опити да се разкрие истината за новите невротехнологии, предназначени за обработка и влияние върху мисленето и поведението на лидерите и населението, по същество е конспирация срещу националната сигурност на самите европейски държави. Би трябвало сами да се досетим, че именно така войната се печели с минимум загуби за атакуващия и територията се завладява постепенно при минимална съпротива.

(FILE) +++ NEWS- UND ENTERTAINMENTFOTOS DER WOCHE +++ BERLIN, GERMANY - OCTOBER 15: German Chancellor Angel Merkel walks into the plenary hall at the Bundestag during debates that centered on Germany's refugee policy on October 15, 2015 in Berlin, Germany. Merkel gave a government declaration in which she reiterated her refugee policy stance prior to an upcoming European Union summit in Brussels. The Bundestag also voted later in the day on a new packet of measures to deal with the challenge of accommodating so many migrants and refugees this year. Merkel has coming under increasing pressure, including from members of her own political party, the German Christian Democrats (CDU), from critics who argue Germany is unable to cope with so many newcomers. Germany is expected to receive up to a million or more migrants this year. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Ангела Меркел

 

Особено важно е по никакъв начин да не забравяме, че до сега две световни войни бяха предизвикани именно чрез Германия, чийто твърде образован и цивилизован народ явно се поддава на „хипнотично“ управление. Ще се допусне ли това да се случи и трети път? Канцлерът на Германия е една изборна, следователно сменяема длъжност само за Германия, а не за целия ЕС и разпореждайки се със съдбата на всички европейски народи, нарушава правото и на ЕС, и на Германия. На немските юристи би следвало да им е ясно, че Македония и Сърбия, които не са членки на ЕС, имат право да съдят Германия за загубите си и вероятно ще го направят.

Ще се допусне ли цяла Европа да бъде потопена в разруха и върната в Средновековието, а населението й да бъде променено и подменено с пришълци с корено различен протогенен код и мироглед? Нима вече не е достатъчно видимо, че истинските бежанци са използвани като прикритие на имигрантите-нашественици? Във все повече европейски граждани  се създава убеждението, че нещо твърде съществено се укрива от населението на ЕС, защото стават все по-явни и груби външните опити с вътрешно съдействие, за силово изнудване и превръщане на нелегалните имигранти в легални граждани на ЕС с право да участват в нейното управление. Това обаче няма как да стане. Истината ще възтържествува преди това.

Знае се, че връзката с рода и родовата памет е заключена в гените ни и се усеща от всеки човек по интуиция. Родовото ни и народностното ни самосъзнание няма как да бъдат променени, без да бъде променен, размит и обезличен генетичния ни код. Точно такава, по всяка вероятност, е целта на сегашното „бежанско” нашествие в Европа – промяна на генетичната идентичност на европейските твърде интелигентни и технически напреднали народи и превръщането им от творци в изпълнители.

Вероятно в един момент ще настъпи сблъсък между местното население и пришълците. Възможна е война или революция, а може би и двете заедно. Трябва ли да се чака това да се случи или трябва да се вземат превантивни мерки  и да се избегнат бедите?

Има едно полско народно умотворение, което гласи: „Умният човек се учи от чуждите грешки, глупакът – от своите, а идиотът от нищо ум не събира”. Същото важи и за народите. А от кой вид сме ние, народите от същинската Средна Европа?

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ВЕДНАГА?

І. Трябва да се самосъбудим от наркозата, в която сме потопени и да вземем съдбата си в собствените си ръце. Трябва да осъзнаем, че няма кой друг да свърши работата на народите, които искат да са суверен, а не васал, освен самите те. Чрез обществени обсъждания трябва да се намерят правилните решения и да започнат да се прилагат. Само така ще се превърнем от обект на чужди решения в субект на колективни регионални решения.

ІІ. Трябва да осъзнаем, че сме неотделима част от балканските народи, които заедно с народите на Централна Европа образуват общността на средноевропейските народи, имащи сходни езици, култура и съдба. Поотделно сме малки и слаби, ала заедно ще бъдем  достатъчно силни, за да  се издигнем като високопланинска преграда в Средата на континента и да не позволим на войната между Изтока и  Запада или Севера и Юга да започне и да се развихри и тук. Точно това трябва да бъде заложено в националната ни, макар и неписана доктрина, а не фиктивни съюзи с многократно превишаващи ни по територия и сила високомерни, тъй наречени „Велики сили”, които гледат на Балканите само като на безстопанствен терен за изпробване на оръжията си и размяна на подмолни удари с противника.

ІІІ. Трябва да убедим органите за държавно управление да следват избраната от народа посока, защото суверен по Конституция (господар на съдбата си) е народът, а представителните, изпълнителните и съдебните органи са длъжни да обслужват  волята му. Не случайно в учебниците по административно право е записано, че министър означава слуга на суверена. Трябва единно всички – народи и техни официални представители, да дадем  категоричен отпор на опитите за силово изнуднане и трансформиране на нелегалните емигранти в легално влезнали заселници.

ІV. Трябва да се започне активна разяснителна кампания за голямата опасност на ситуацията, в която се намират народите на България, другите балкански страни и тези от Централна Европа – все народи, които вече на няколко пъти сме били жертвани. Сега, когато на хоризонта на Европа все по-релефно се очертават  възможността за война или революция, трябва да се действа бързо и решително. ТОВА Е ГЛАВНАТА ЗАДАЧА – ДА НЕ ДОПУСНЕМ ВОЙНА НА ЗЕМИТЕ, НА  КОИТО СМЕ РОДЕНИ И КОИТО ИМАМЕ ПОВЕЛЯТА ДА ПАЗИМ.

V.Вътрешното преструктуриране на ЕС е абсолютно неизбежно и неотложно, но не по модела „Европа на две скорости”, а по модел, изграден върху еднородни регионални обединения, административно обхванати и координирани от съюзен център. Затова трябва да убедим правителството и сегашното Народно събрание да приемат предложението на унгарския премиер Виктор Орбан за присъединяване към Вишеградската група, и то колкото е възможно по-скоро, а ако събитията продължават в сегашната опасна посока на административна парализа на ЕС, следва да се мисли и за създаване на вътрешен спрямо ЕС, Средноевропейски политико-военен   съюз на суверенни държави. Ще бъде чудесно именно България да бъде петият член на групата, а другите съседни държави да се присъединят веднага след нас.

2016-03-10_003821

Среща на Вишеградската четворка във формат 4+2 с лидерите на България и Македония в Прага, 15 февруари 2016 г. / снимка AFP

 

. По настоятелно искане от България трябва да се вземе решение от Вишеградската група още при влизането на България в нея, а по-късно и от самия ЕС, за изграждане на три отбранителни линии срещу външно нашествие.

Първата отбранителна линия е нормално, законосъобразно и задължително да бъде на външната граница на ЕС, която е и външна островна граница на Гърция. Там трябва да бъдат изпратени достатъчно кораби и подкрепления от други европейски страни, които съзнават, че охранявайки Гърция, охраняват и себе си. Всички нелегални пришълци по законодателството на ЕС трябва да бъдат идентифицирани на самата външна граница на ЕС и връщани по родните им места или от където са тръгнали, ако там няма военни действия. В Сирия трябва да се осигури достатъчно безопасна зона, където да бъдат настанявани и обгрижвани само сирийци.

Втората отбранителна линия  е логично да бъде на континенталния бряг  на Гърция и другите европейски страни, застрашени от излизащото извън контрол нашествие от пришълци. Това на практика сега е брегът на Беломорска Тракия. Нямаме нито морално право, нито е допустимо от военно-стратегическа гледна точка да я изоставим и допуснем да се превърне в обиталище на опасни пришълци и стратегическа база за бъдещето им настъпление. Бреговете на Италия и Испания са също твърде уязвими и трябва да се помисли и за тях.

Едва третата отбранителна линия следва да бъде на гръцко-македонската граница и на гръцко-българската граница, която отдавна е престанала да се охранява като истинска граница и няма необходимата материална база за това. За жалост, сега може би отново трябва да се изгражда някакъв тип преграда, като резерв на първите две отбранителни линии.

balkans_2

VІІ. Необходимо е допълнително ресурсно подсигуряване на разузнаването и контраразузнаването, чрез включване на кадровия резерв и нови специалисти по модерните технологии и активиране на тяхната дейност, както и спешно създаване на специализирани общосъюзнически звена за военно разузнаване и контраразузнаване.

VІІІ. Необходимо е да се подготвим за свикване на ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, но не само за едно негово заседание, на което да прехвърли правомощията си на Обикновеното народно събрание, каквито мераци имат голяма част от сегашните несменяеми политици и „народни представители”, а за да поработи поне година и половина и да разработи коренно различна от сегашната Конституция за добро бъдеще.

  ПЪТЯТ НИ КЪМ ДОБРОТО БЪДЕЩЕ

Доброто  бъдеще! Какво  всъщност е то? За всекиго е различно, ала за всички ни общо това е мир и сигурност, за нас  и за поколенията, спокоен труд и справедливо оценяване на труда, етични отношения в държавата и със съседите й, усмихнати лица наоколо, хармония между природата и хората, духовна свобода  и … – тук всеки трябва да се замисли и добави това, което от негова гледна точка е добро  бъдеще.

Пътят на България към истински добро бъдеще трябва да върви по пътя на Мъдростта, а той пък  да следва пътя на буквите ни, на които се изписва самата Божествена премъдрост. Започнал е от Беломорска Тракия, където са родени и светите братя Кирил и Методий, пренесли светилника на знанието до Великоморавия и Панония, криволичил е мъчително по обратния път до Охрид, където е създал свое светилище, а от там е продължил до Велико Търново, откъдето светлината на общославянската писменост се е разпространила чак до Киев, Москва и Улан Батор. И тя, писменността, като земята, не може да бъде нечия. Тя е свещена и е белег за духовна идентичност.

2016-03-10_020151

Има и друго основание за възможното обединение на сродните народи със сродна култура. Днешната азбука, наричана Кирилица, чието създаване се приписва на св. Климент Охридски, по всяка вероятност  е една от старите тракийските азбуки, съхранявани в светилищата и в манастирската книжнина. Тя е била позната на св. Климент Охридски и той й е дал преднина пред твърде усложнената глаголица, адаптирайки я към потребностите на местните езици в тогавашното време. Тази теза, която има своите сериозни основания, все още не е официализирана поради липсата на безспорни  доказателства, ала това не  означава, че скоро няма да бъде потвърдена, ако се търси добросъвестно в древната книжнина и антични паметници.

АЛЕГОРИЧНО ПОГЛЕДНАТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО ИЗГЛЕЖДАТ ТАКА

Намираме се на кръстопът. Пред нас е добре очертан магистрален път, твърде примамливо изглеждащ отдалече. Но само отдалече. Какво става зад завоя, все още не е ясно. Виждат се обаче съмнителни припламвания и пушеци.

Има още един път, приличащ на планинска пътека. Като тази, водеща от подножието на Рила планина до Седемте  рилски езера в свещената Велика рилска пустиня. Много е стръмно и трудно в началото. Изкачваш, изкачваш, и точно когато си мислиш, че си стигнал, с изненада откриваш, че има и следващ баир. След него – още един. Ала ако макар и преуморен, продължиш да крачиш упорито, изведнъж се появява небесната омая на едно от най-красивите, божествени места на родната планета – тучни ливади и стъпаловидно подредени небесносини езера с отразени планински върхове в кристалните им води.

По интуиция ще трябва да изберем спасителния  за нас път.

rilskite_ezera

Свързана публикация от доц. Боряна Гагова2015 – коварният опит за превземане на Европа

 

 

Още от автора: Боряна Гагова

Боряна Гагова

Доц. д-р Боряна Гагова е дългогодишен преподавател по Административно право и Държавно управление на икономиката в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Изследователските й интереси са насочени към взаимодействията между икономика, право и управление, геополитика и системософия на управлението, като базова методология за обществените науки в бъдеще.

  1. Степан К. Бюлбюлян каза:

    Авторката с основание повдига въпроса за географското райониране на Европа. Наложените термини „източна Европа”, „западна Европа” , „южна Европа” и „северна Европа” имат по-скоро политическо съдържание и не отговарят на обективната география на Европа. Те са главно политически понятия, които от десетилетия нагло се налагат от определени среди.

  2. baci lino каза:

    Българския кан Арпад е основал Будапеща,негов последващ кан Ахад Мосха също от рода Дуло основава в 1088г. един друг град/изживяващ се днес като третият Рим/,основан 4-ти век от дядото на Атила кан Баламбер е и Кара Балин днешен Киев получил името си от чичото на Аспарух-Шамбат Кии в 7-ми век.В средата на 9-ти век Киевска БГ приема името Киевска Рус на името на Урус Аидар от същия БГ род като гореспоменатите .Киевска Рус чрез Владимиро-Суздалското царство става накрая Московско царство,което в лицето на Иван 4-ти Грозни българоубиец/ последен руски цар от рода Дуло/ в 1552г срива по наи-жесток начин Волжска БГ избиваики 400 000 волжски българи.И днес в центъра на Будапеща може да чуете израза,,Това го има още от българско’.’Унгарците знаят по-добре историята ни от нас самите….твърде много в културно и научно отношение сме дали на света да спомена само БГ календара,7- 10-ти век сме имали обща държава и с тия,които предизвикват тая евро-криза днес тогава се наричали хазари,а някои твърдят,че те произлизат от едно бг племе от Северен Кавказ наречено,,берсили“.Във всеки случаи от 3-те части на Стара Велика България 7-ми век само българите сме ,,ердна човешка длан“другите са империите Русия и Америка.Днес Русия и Китаи се мъчат да се противопоставят на ,,глобализма“които минава през обезличаване на отделните народи като това замърсяване с афро-азиатци и които си е ,,ново робство“ на народите/не като това,което бг кан Атила премахва през 5-ти век….да МЯСТОТО НИ Е ТУК ПРИ СРЕДНО-ЕВРОПЕИЦИТЕ заедно с румънци и хървати с които сме и историческ.и свързани

Оставяне на коментар

Всички обозначени полета (*) са задължителни