За долара и лева

autor-raicho-markov

Понякога хората, с които дискутирам макроикономическите идеи на Модерната монетарна теория (ММТ), споделят виждането, че идеите биха могли да се приложат единствено в големи, развити страни с общоприети и търсени на международните пазари национални валути, като САЩ, Япония и т.н., но не би било възможно това да се осъществи в малка страна като България, която е с намаляващо население, никакъв вътрешен пазар и производство, и чиито лев не би се търсил от никого в чужбина. Един приятел дори каза следното:

“Да речем, че утре доларовата цена на петрола рязко скочи. Как ще си набавим нужните ни долари? Кой ще иска да купи свободно плаващите, независими, фиатни левове с доларите, които ще са ни жизнено необходими?”

Нека отговоря.

Да допуснем хипотетично, че утре се излъчи ММТ правителство, работещо за тази кауза в България. Първата стъпка на новото правителство, разбира се, ще е отмяната на системата на валутен борд. Тогава, като монополен създател на лева при плаващ курс на обмяна, то ще притежава всички необходими инструменти, за да поддържа пълна заетост и ценова стабилност, използвайки оптимално природните ресурси и хората на България.

Всичко, което правителството ни ще трябва да стори, е да заслужи доверието на българските граждани, да бъде достатъчно силно, за да наложи данъци и да контролира строго тяхното погасяване. Данъците, разбира се, ще могат да се погасяват ЕДИНСТВЕНО в български лева.

А нека сега допуснем крайния случай, в който не само държавите от останалия свят, но и всички български домакинства и фирми, поради някаква причина, не искат да правят помежду си никакви търговски транзакции в български лева, въобще не желаят да спестяват левове, а вместо това, да предположим, че използват и спестяват единствено някаква чужда валута, да речем, американски долари.

Ще покажем, че това въобще не може да попречи на българското ММТ правителство да постигне пълна заетост и ценова стабилност.

Да припомним, с две думи, какво е безработица – хора, търсещи работа срещу заплащане в някаква валута. Когато няма такива хора, се счита, че е постигната пълна заетост.

Както вече допуснахме по-горе, всички български фирми продават стоките и услугите си единствено срещу долари, т.е. целият им доход и натрупани спестявания са в долари. Но все пак те се нуждаят и от малко левове, за да погасят българското си данъчно задължение. В противен случай биха загубили недвижимите си имущества (данък недвижимо имущество) или да се окажат в затвора.

Единственият източник на левове е българското правителство, което предлага работа в публичния сектор срещу тях, а също и закупува нужните му суровини, стоки и услуги с левове. Големината на данъчното задължение е такава, че предизвиква достатъчно търсене на левове, което пък кара българските граждани да предоставят нещата, от които правителството се нуждае, срещу създаваните от него левове.

Как някой, който не е българското правителство, може да се сдобие с левове?

Може да работи за правителството в обществения сектор, получавайки заплата в левове. Ако не иска да работи държавна работа, ще се опита да се сдобие с нужните левове, предлагайки стоки, услуги, ДОЛАРИ. Това би стимулирало други, нямащи дори никакво данъчно задължение, да станат държавни служители, получавайки левове.

Читателите, които следят публикациите за ММТ, знаят, че основно правило в макроикономиката е, че:

Правителственият баланс + Неправителствения баланс = 0

Какво означава това, че българският неправителствен сектор не желае да работи с левове и да ги спестява?

Означава, че балансът му в горното просто уравнение ще е 0.

Защо?

Ами защото всичките левове, които неправителственият сектор е заработил, предоставяйки труд, стоки, услуги, ДОЛАРИ на българското правителство, след това ги е използвал за погасяването на данъчното си задължение. Не е имал нужда да заработи и спести повече левове, отколкото са му били нужни за погасяване на данъчното си задължение.

Какво става с правителствения баланс от горното уравнение?

И той е =0, тъй като всички изхарчени от правителството левове в икономиката след това са изтеглени от нея чрез данъците.
0 (правителствените разходи = на прибраните данъци) + 0 (доходът в левове на неправителствения сектор = платените данъци) = 0

Има ли ненужна инфлация в България?

Не.

Защото българското правителство се е съобразило с желанието на неправителствения сектор да НЕ спестява и търгува с левове и е постигнало балансиран бюджет – изхарчило е в икономиката толкова левове, колкото е изтеглило от нея след това чрез данъците (правитеслвените разходи = прибраните след това данъци).

Има ли безработица в България?

Не.

Всеки е работил, произвеждал, търгувал; изкарал е доход, било то в левове или в долари и е погасил левовото си, данъчно задължение.

А някой дори е и спестил… в долари!

Нека сега разгледаме и другия случай, в който има огромно търсене и желание за спестяване на дадена национална валута. Такъв е случаят с т. нар. резервни валути.

Какво представлява резервната валута?

Преди 1971 г. щатският долар бе резервната валута на света, тъй като бе фиксиран за златото на цена $35 за 1 унция злато и на всеки неамерикански гражданин бе гарантирано законното право, ако поиска, да получи съответното количество злато срещу доларите си.

Днес резервна валута е тази, която се счита за сигурна и всеки желае да държи част от спестяванията си в нея. Щатският долар все още се счита за такава валута, но той вече не е конвертируем в нещо материално като злато или друга стока при фиксиран курс, както бе преди 1971 г.

Това, че всички централни банки по света постоянно държат доларови запаси (в сметките си при ФЕД!), означава само, че американското правителство трябва да задоволява нуждата те да имат тези излишъци чрез съответните дефицити. Това е основно счетоводно правило – финансовите активи и пасиви са равни и взаимно се неутрализират (има ли счетоводители тук?). Доларовите запаси (активите) на спестилите са равни на доларовите задължения (пасиви) на издалия ги – американското правителство. Днес целият дълг (пасив) от над $18 трилиона на американското правителство в същото време е финансовото богатство (актив) на тези, които го държат.

С други думи, ако една национална валута се счита за резервна, тъй като всички централни банки и хора по света желаят да имат спестявания в нея, издаващото я правителство трябва да е готово да работи с големи дефцити и правителствен „дълг“.

… Затова следващия път, когато чуете някой „голям“ икономист, като Каролев или пък тези от Института за пазарна икономика (ИПИ), да говорят против правителствените дефицити, знайте, че те всъщност говорят против предоставянето на възможност за домакинствата и фирмите да заработят и спестят желаното от тях количество национална валута!

 

Още от автора: Райчо Марков

Райчо Марков

Райчо Марков е завършил Международни отношения в УНСС. От 2005 г. е сътрудник във влиятелната адвокатска фирма в Ню Йорк по защита на работници и служители Vladeck, Raskin & Clark, P.C. Основател е на Българо-американската фондация за пълна заетост и ценова стабилност в Ню Йорк, а през 2013 г. съвместно със Съюза на икономистите в България организира първата международна ММТ (Модерна монетарна теория) кръгла маса в София. Интереси – в областта на икономиката и политиката.

 1. Румяна Иванова каза:

  Уважаеми редактори на сайта,
  Уважаема г-жо Христова,
  Отдавна съм прочела публикацията на г-н Марков във вашия сайт, но след две години реших да прочета и коментарите(обикновено не го правя).Първо прочетох коментарите, помислих, че са писани от заядливи пенсионери,или цинични недоносчета, но когато видях имената на представителите на нашата академична общност онемях! Затова пиша моя коментар ДО:
  ПО-ГОРЕ ИЗЛИВАЩИ ПОМИЯТА СИ, НЕВЕЖЕСТВОТО СИ СУБЕКТИ,които за наше нещастие обучават нашите деца.
  Нито един от господата, В.Донев,П.Вълчев, Олга Тенева, Галя Неделчева, Панайот Чобанов,Иван Ангелов (дано е проф.Ангелов, защото днес той мисли по друг начин), Кирил Михайлов,Н.Вълчев, не е запознат и не е прочел нищо от ММТ.Но, влизат в дебат по навик, да се заяждат, да блеснат, да унижат и смачкат противника.След вашата глупава полемика ми се иска да използвам по-груби суперлативи, но се въздържам, защото не сте на нивото ми и това на Райчо Марков, а и искам коментарът ми да бъде публикуван.И така, аз чета всяка публикация на г-н Марков от 2013год.Тези публикации предизвикаха в мен сериозен интерес към всичко, което досега умишлено е прикривано с дефицит на информация, или по други причини.Като любознателен и здравомислещ човек, често си задавах въпроси, на които не намирах отговори за тежкото икономическо и финансово състояние на държавата и хората.Сега съм наясно как функционира съвременната парична система, какво е валутен борд, защо България от държава с развита икономика се превърна в изпаднала колония на ЕС.Прочетох и всички подписани и приети държавни документи, които на практика са заличили нашия суверенитет, срещнах се и с компетентни държавни служители, които потвърдиха ужаса ми от това, че съм проспала ценно време за предотвратяване и спасяване на мизерия, глад, унищожаване на живи мои сънародници, чрез редовно пръскане с химикали, внос на отровни лекарства и ваксини, вредни храни, а понякога смъртноопасни с отдавна изтекъл срок на годност.Питах се къде е държавата, която ние сме създали с цел да организира и внася порядък в живота ни.И тук е мястото да кажа на г-н В.Донев, колко е изостанал в науката и прави смешни забележки, да не кажа неграмотни по отношение на „големината на правителството“, за което решават хората колко голямо да бъде.В съвременната макроикономика много често понятието правителство се отъждествява с държава и тези, които четат съвременна макроикономика, ММТ са наясно.Но, вие г-да „академици“ ходите на работа, преподавате да мине номера, получавате заплати и незаслужени доцентури, доктурантури, професури и прочие, създавате невежи и ненужни за страната висшисти, от които по- умните и смелите напускат страната, а другите практикуват политики, НПО-та, далавери и прочие. Това правите вие г-да, а през уикендите пърдите на диваните си и не смеете да прочетете, какво се случва по света и как се променят икономическите науки.
  ОЛГА ТЕНЕВА даже възкликва „Горкото момче“ (отнася се за Р.Марков).Аз бих извикала „Горката Олга“, която не знае в каква действителност живее и на какви ненужни неща учи нашето бъдеще.Какво направихте вие госпожо с вашите знания, като какъв учен се изживявате и си позволявате да хулите и унижавате един смел българин? През 2013г. „горкото момче Марков“ доведе от САЩ в България проф. Уорън Мозлър и проф.Павлина Чернева, като организира международна конференция с българските икономисти в София.Темата беше ММТ. Проф.Чернева говори за справяне с безработицата, като представи програмата за пълна заетост и ценова стабилност.Оттогава минаха почти пет години, но от българсите икономисти ни вопъл, ни стон.Защо да си развалят рахатлъка? Вие дори не сте професионалисти, вие сте вредни за измъченото ни общество хора, заемащи доживотни позиции на държавна хранилка.Ако сте се засрамили, отворете блога на г-н Марков и четете до припадък за ММТ, която теория ще ви обясни всичко за съвремениите парични системи и няма да ръсите глупости в добрите сайтове.През всичките тези години нашият сънародник Райчо Марков извърши огромна по обем и полезна по съдържание работа, той ни ограмоти.Днес Марков осъществява голям проект “ България на труда и разума“. Райчо Марков действа, защото знае и обича България. Уважаеми “ академици“ ще ви припомня думите на АЙНЩАЙН: “ Тези, които имат привилегията да знаят, имат и задължението да действат“. И Райчо Марков го прави за разлика от вас.

Оставяне на коментар

Всички обозначени полета (*) са задължителни