Пред пепелището на нестаналото българско общество

2015-05-19_140410

 

                                         „Трябва да се дават точните названия на нещата
и да се изговарят (тези думи) на всички пазарища.”
Конфуций

Последните две години ни поднесоха поредните сцени на българския „преход”: наблюдавахме поредната „революция”, наречена борба с олигархията и смяна на системата (за кой ли път), в която една част от господстващата върхушка, временно загубила властта, впрегна присъдружната си медийна, политическа, икономическа и криминална прислуга за борба с другата олигархическа разцветка, като за целта бяха мобилизирани и хвърлени като площадно пушечно месо жертвите на олигархията, някои от тях искрено убедени, че действително им е дадена историческата дума и шанс за действие. Изглежда още не им е ясно, че във вече установения обществен модел тям е отредено да бъдат единствено декори, а не актьори на собствения им живот. И тъй като пушилката на приказката за наивници, наречена „преход” все пак бавно започва да се сляга, сред отровните й миазми мержелеят видимо сивите очертания на един нов свят, в който мнозина започват инстинктивно да усещат, че са предопределени да бъдат в основата, а не на върха на хранителната верига. Оттам трескавото мятане и безразборното търсене на изход: „искаме нови избори, нов парламент, друго правителство, намаляване на депутатите, увеличаване на „гражданския” контрол; да ги заменим с „народа”; да сменим тази избирателна система с онази, този с онзи, да отменим парламентаризма, да го заменим с пряка демокрация; партиите са негодни, да ги заменим с „личности”; трябва да се смени „системата”, не знаем с коя, но трябва; не ви признаваме „прехода”, искаме друг „преход”…” Но вече е късно: шлюзовете на историята се затварят …

Първа индикация за очевиден социален инфантилизъм на едно общество е яростното рвение да се опитваш да решаваш сложни проблеми с привидно изглеждащи ефикасни прости решения. Това е широко разпространено у нас. Съществуват устойчиви представи у мнозина наши сънародници, че фундаменталната причина за тежкия им хал са или т.нар.„политици”[1], или избирателната система, или броя на депутатите, или партийните субсидии, или правомощията на президента, или съдебната система, или най-сетне: целият конституционен дизайн, макар да не са прочели и ред от Конституцията. Звучи омайно сладко: с един замах сменяш Конституцията и с това отменяш земното притегляне. Това е отчаяната неграмотна безпътица на народ, лишен от елементарно разбиране за базисните условия на собственото си съществуване, нямащи никакво отношение към каквито и да било конституционни регламенти. България се срива обратно в бездните на демодернизацията с всички произтичащи от това глобални социални ефекти, водещи до вторична архаизация на социалните връзки, деинтелектуализация и цялостно разкъсване на социалната тъкан до ниво на примитивно ежедневно оцеляване. Атомизацията на „обществото” го лишава от възможността за каквото и да е било задружно промислено колективно действие, което го прави лесна плячка за различни политически хиени. Затова и т. нар. български социални „протести” са реактивни, а не активни. Някой хвърля топката и тя само отскача по предзададена траектория…

За критичния поглед обаче стават ясни най-малко четири неща:

Първо, в страната трайно е установен властови модел, който въпреки фасадната си „демократичност”, по самия си генезис не предполага представителност и демократично управление, като действащата парламентарно-политическа инфраструктура има за задача да прикрива, а не разкрива реалните субекти и действителните механизми за генериране и упражняване на власт. Този режим се базира и обслужва установената през 90-те години нова социална матрица, нямаща нищо общо с приписваните й характеристики за „европейско”, „модерно” и прочие клишета, общество. И това не се дължи на нечия зла воля, както наивно се обяснява, а на самата обществена структура, в която пребиваваме. Ако впилите се във властта „елити” не представляват реалните интереси, на тези които са ги изпратили там – те не биха оцелели и ден. А ако те представляват тези интереси, те не могат да представляват интересите на нещото, известно популярно като „народа”. От друга страна, ако „народът”, особено в сегашното му насипно социално агрегатно състояние, бъде дори хипотетично допуснат до властта[2], това ще бъде началото на края на каквото и да е било цивилизовано общество, дори в сегашния му уродлив гротесков вид.

Ще рече: става дума за хроника на една предизвестена смърт. За да има развит и най-вече действен парламентаризъм, трябва да има адекватна социална инфраструктура, генерираща обществени групи, които да виждат в парламента и парламентарно представените политически партии реално средство за изява и реализация на свои интереси. Нищо такова няма у нас. Действителното разделение е между няколко олигархични клики, чиито предтечи бяха положени в преразпределителните процеси от 90-те години на миналия век. Тези клики могат да живеят и да бъдат витални само и единствено в мъртвешка симбиоза с държавния апарат и механизмите за изсмукване на ресурс от и чрез него. Оттам реалната „политическа” борба е междувидовата борба вътре в тази особена социална фауна. Тази работа няма нужда от парламенти и прочие „буржоазни глезотии”. Ето защо Народното събрание ще продължи да служи само като удобен гръмоотвод за гнева на не особено интелигентната електорална „публика”, която хабер си няма за реалните механизми за генериране и дистрибуция на властови и прочие ресурси.

Второ, моделът има за задача да стабилизира, охранява и валидизира резултатите от присвояването и преразпределението на икономическите активи в хода на „Великата криминална революция” (по думите на Ст. Говорухин). Тази „революция” стана с цената на деиндустриализация на българската икономика, имплозия на късното социалистическо общество, социална декласация на звачителни маси от населението и пресичане на химерата „средна класа” в зародиш. За т.нар. „граждани”, лишени от реални икономически и обществени шансове, не се предвижда никаква друга алтернатива, освен тази да бъдат масовка в този процес, участвайки в поредните индуцирани цикли на вътрешновидова олигархическа кланова борба.

Трето, социалната матрица, изкристализирала в годините на „прехода” очертава едно сурово ригидно йерархично обществено построение, с ясен властови връх, концентрирал монопола върху икономическите ресурси, властовите и информационни шансове, и влязъл в убийствена осмоза с едно пауперизирано, вторично варваризирано социално образувание, намиращо се в състояние на полуразпад. Това се случи в условията на аранжиране на страната до статута на треторазрядна геополитическа буферна периферия, управлявана на ръчен режим от новия имперски център.

Четвърто, описаната кошмарна картина на българското настояще не е продукт на грешка или отклонение от „правилната” линия, което може да бъде поправено. Това е самата „правилна” линия, очертана смътно още в утробата на късния социализъм, когато властващата висша номенклатура, реши че може да открадне държавата, с цената на свличането на страната от Втория в Третия свят. За това им помогна пълният маразъм и подобни желания (и действия) на техните имперски ментори в Москва, съсипали издъно собствената си държава и общество[3], и западните ни нови „партньори”, които с удоволствие инициираха затриването на единствения им реален алтернативен геополитически център, към който по причудливите прищевки на историята за около 40 години принадлежахме и ние.

Някой изглежда беше създал измамното впечатление у нашата провинциална „соцаристокрация” – люде първо поколение с обувки, че за награда ще ги приемат в западния „елит”. Приеха без задръжки само парите им, които те извлякоха от гърчещото се наше общество. На тях самите обаче им показаха мястото.

На слуги…

* * *

Четвърт век след т.нар.„преход”, без да сме водили война, населението на България е намаляло с два милиона и почти толкова са напуснали страната. Разтегната във времето тече вяла спирала на демографско угасване на държавотворния народ – българите, съчетана с депопулация на територията и нарастваща свръхурбанизация на два – три градски центъра. Налице е народностно „спихване”, съпроводено с пълзяща евакуация, диреща шансове за спасение към центрове, осигуряващи екзистенциално оцеляване и житейска перспектива в две посоки – навън към новата имперска метрополия на запад и вътре – концентрирано в няколко урбанистични точки, анклави на модерен живот.

Страната стремително се деиндустриализира, а в структурата на остатъчната българска икономика, с изключение на енергетиката, преобладават предимно т.нар. „услуги”[4] и сектори със семпло технологическо ниво, произвеждащи ниска принадена стойност, съчетана с висока норма на ръчен труд, с ниска стойност и изисквания за квалифициран труд, полаган във все по-примитивни условия. Бързооборотните или относително печеливщи сектори като енергетика, производство на храни, горива и транспорт, без наличието на които е невъзможен цивилизован живот, са поделени и разпределени между няколко вертикално структурирани олигархични клана, закачени за административните структури на остатъчната държава, с която се намират в персонална и властова уния. Тази прелест е допълнена с доходите от дузина наследени контрабандни канали, периодично избухващата борба за контрол върху които, се представя на несведущата публика като „борба с организираната престъпност”. Накратко, това е структура на икономика на страна, плъзгаща се към развиващия се свят.

Профилът на селското стопанство бележи устойчива тенденция към продължаваща концентрация на поземлената собственост и финансовите потоци в ръцете на няколко крупни, за нашите мащаби, агрогрупировки, водещи до формиране на преобладаващо монокултурно латифундистко земеделие. В международното разделение на труда България бива „специализирана” в износ на суровини и преработени материали и във внос на технологични стоки., т.е. тя се очертава като държава – суровинен придатък.

Ликвидирането на наследената индустриална структура от времето на „реалния” социализъм не е явление имащо единствено икономически последици. То има ефекта на детонатор, отключващ процеса на ускорено социално деление и разпад, водещ до деградиране на цялата социална тъкан. Пред очите ни се подменя матрицата и носещите структури на едно доскоро модерно общество, което бива вкарвано обратно в бъдещето на едно минало – постиндустриално неоварварство. В резултат от повсеместната деиндустриализация, незаменена от друг тип равностойни технологически и организационни структури, култура и развитие, се сменя цивилизационната матрица, доколкото икономика, базирана на софистицирана индустрия и технологии, има нужда от друг социален типаж и продуцира съответните обществени институции, обезпечаващи това.

Сега тази заявка я няма.

Логическото следствие е, че подобно на картонени кули една след друга деградират системите на образованието, здравеопазването, социалното осигуряване. Това води до последваща социална декласация, до примитивизация на всички сфери, до разкъсване на социалните връзки и до подмяна на цивилизационния код. С усилие вече може да се говори за интегрирано плътно българско „общество”, доколкото всъщност не знаем как точно да наречем социалното нещо, конвулсиращо на терена. Двадесет и четири години след падането на Желязната завеса страната се срива до състоянието на периферна територия със затихващи функции. В центъра на полуострова се оформя зона на силов, демографски и цивилизационен вакуум, в който постоянно се просмукват етнически и цивилизационни елементи със съвършено друг профил. Поставена на ръба на световете, българската територия се очертава като един от порталите, през които вероятно ще се осъществи реваншът на третия свят след близо 500 години поглъщане от страна на Европа. И ако някой е очаквал, че ичезването на България ще бъде спектакулярно събитие се лъже. Тя като цивилизационен и етнически субстрат бива подменяна неусетно, изчезвайки буквално всеки ден, бавно, мъчително, но неумолимо.

Голяма част от обясняващите българския „преход” неслучайно разказват историята за драмата, протекла у нас през чужди „очила”, т.е. през интерепретационните схеми на „транзитологията”, произвела наукоподобния оксиморон „преход”, обещаващ светло бъдеще. Дали това се прави съзнателно или не няма голямо значение. Важен е резултатът, а той е, че тази история се скрива, а не се разкрива, а предлаганите обяснителни картини за света нямат нищо общо нито с действителното българско положение, нито с неговото „развитие”.

Според думите на едни, които не случайно са любимата лебедова песен на победителите от „прехода”, населението трябвало да осъзнае факта и да се примири и разбере, че сегашното състояние е всъщност закономерния резултат от прехода, защото това е капитализмът, който бил неговата изначална цел, замисъл и смисъл. Край, няма мърдане: шансовете са раздадени и изконсумирани, прозорецът от възможности за други алтернативи е затворен безвъзвратно, още преди да е бил отворен, апелация на историята е невъзможна по определение! Единствената надежда е да ви допуснат да се трудите като щастлив добитък във фабриките на господарите на деня. „Добитъкът” е докаран дотам, че е готов да го прави с ентусиазъм, но фабрики вече няма..

Други умилително твърдят, че е станала грешка, замисълът бил чудесен, като срамежливо избягват разбира се, плашещата думичка „капитализъм”, евфеминистично тнърдейки, че предпоставките за изграждане на „справедливо” пазарно общество и функционираща „представителна” демокрация били налице, но ретроградните сили на бившия режим не допуснали реализацията, на иначе чудесния душеспасителен сценарий. Т.е. подобно на комунизма: замисълът добър, но изпълнителите лоши. Следователно причините се свеждат до примитивни обяснения за нечия вина, зла воля, тъмни сили, „задкулисие”, тежко комунистическо минало и т.н. От кълбото на мизерното ни битие се вадят избирателно отделни нишки и се тъче отровната паяжина на обществената дезинформация.

Всъщност разхвърляното пунктуалистко „обясняване” на процесите далеч не е случайно. Фрагментаризираният разпокъсан поглед върху света, с неговия свръхакцент върху детайла, привиден добросъвестен емпиризъм, принципното отричане на по-глобален поглед, има за резултат изпадане в хаоса на дребнотемието, ситуативността, изпускането на общия контур и логика на процесите, и най-вече фрагментаризацията на съзнанието. В епохата на глобализацията точно общата карта на социалния свят съзнателно бива разкъсвана от разни „експерти на прехода” и битието се свива до точката на „събитието”, в което реално и въображаемо се сливат в едно. Ето как действителният свят се подменя с неговите уж обяснения, измисленият свят подменя реалния. Докато точно обратното – не е случайно, че в началното зарево на модерността като метафоричен неин знак се е наложила тъкмо картографията, „портоланите”, изобразяващи с математически отмерени координати новия свят. Адекватното „точно”„научно” описание на действителността е първото условие за действие в нея. Да знаеш къде си на социалния терен, да знаеш какво е социалния терен, да знаеш как е произведен този живот, е предварителна предпоставка за резултатно действие. Следователно подмяната на терена, разкъсването на цялостните картини на света, лишаването му от история и релативизирането на смисъла е първо условие да престанеш да бъдеш господар на собствения си живот. Резултатът е загуба на ориентация и цел, оттам произвеждане на съзнание, готово да бъде манипулирано в разказ за пореден светъл „преход”. Наличната драма на едно разпаднало се общество – с неговата обърканост, разкъсани социални връзки, примитивизация и дива отчужденост – се обяснява като външен израз на особена развитост. Един вид България влязла в другия постмодерен край на историята, заедно с т.нар. „развит” свят. Добре дошли в постмодерността!! Илюзията, че ставащото в България е признак на свръхмодерност е особена перверзна манипулация на столичните „грантови” интелектуалци, независимо дали си имаме работа с откровена интелектуална глупост или добре калкулирана корист.[5] Всъщност ние живеем не просто в двата края на Европа, но в двата края на историята, макар в един и същ исторически миг. Конвулсиите на едно насила демодернизирано умиращо общество се представят като манифестация на свръхмодерността.

Колкото до специалистите по борба със „системата”, въпреки, че те поставят акцент върху „системата”, дефицитите на „системата”, негативите на „системата”, „смяната на системата” и прочие, тъкмо системният подход им липсва изначално. И това далеч не е случайно: ако нещата се видят като система, в системно единство, но и в исторически континюитет, тогава ще стане ясно, че това, което се привижда като нечия зла воля и вина, всъщност е проява на системна закономерност и хладен интерес. Че логиката на процесите неумолимо ни е тласкала към това, което сме в момента. Че за сегашното статукво са работили дълго вътрешни и външни сили и че то далеч не е злощастна случайност.

За историята външно положените разделения на периоди, етапи, годишнини, са абсолютно ирелевантни и безсъдържателни. Живият живот, за разлика от смъртта, не може да се диагностицира до минутата, а неговото темпо, ритъм, качествен скок или социален маразъм не се заскобява в изкуствените лимити на календара. И все пак някъде в последните години започват да изплуват и стават видими два основни резултата на т.нар.„преход”: първият – износването и пълната несъстоятелност на т.нар. демократическа представителна политическа „система”, която нито е демократическа, нито е политическа, нито е система, още пък по-малко е представителна. Вторият далеч по-глъбинен е очертаване контурите на глобалния ни статут на страна от Третия свят, с цялата прелест на нейната уродлива социална еклектика.

Да кажем го кажем ясно: случилото се с България не е уникално. Уникалното обаче е как относително модернизирана страна за целите на глобализма и геополитиката, бива срината обратно до равнището на неразвита буферна територия. Тази разлика е съществена. Процесът върви повече от двадесет години като засегна всички страни от бившата съветска зона в Източна Европа и имаше за цел нейното преконфигуриране до ниво на външна подконтролна периферия. Но в самото структуриране на периферията се набелязват значими разлики. Тя беше разделена в няколко пояса.

Първият, ситуиран в непосредствена близост до германо-френското ядро на ЕС, следваше да обезпечи пазари, ресурси, евтина работна сила и домакинство на производства, нежелани в развития център. Тази задача изискваше запазване на прилична социална, държавна и организационна инфраструктура, гарантираща, че външният пояс няма да генерира проблеми за ядрото. Оттам относителната съхраненост, макар и силно модифицирана, на носещи социални и икономически системи в страни като Полша, Чехия, Словения и Унгария, съчетано с ликвидиране под формата на „реформи” на потенциално конкуриращи центъра икономически дейности и структури. Външната геополитическа поръчка работеше в съчетание с наследената висока хабсбургска обществена, политическа и културна традиция и връзки. С една дума руинирането на обществата и тяхното преформатиране притежава различна логика и интензитет в различните зони на Източна и Централна Европа и оттам води до различна историческа съдба в годините на „прехода”.

Втората зона обхваща Прибалтика, Хърватска, Словакия. В тези страни описаната по-горе комбинация вървеше едновременно с получаването на новопридобита държавност, т.е. особен микс от местен национализъм с подчертана антируска или антисръбска насоченост, при което новосъздадените държави изпълняват ролята на геополитически остриета срещу доскорошния им доминьон от Изток.

Третата зона, в която влизат Румъния, България и т.нар. Западни Балкани има особена съдба. Те трябваше да претърпят болезнената участ на елиминирането им като икономически и държавен субект и трансформиране в подмандатна територия, определена за търговски пласмент, изсмукване на неквалифицирана работна сила и буфер с Ориента и Русия. Специално за България във времето се насложиха и съвпаднаха два деструктивни глобални интереса: този на Запада, очертан по-горе и този на част от управляващата българска номенклатура. Т.нар. „Запад” използва стратегическото късогледство на нашия пази Боже „соцелит”, съчетан с удивителна алчност и тежък геополитически провинциализъм, който „елит” дори за минута не можеше да си помисли, че е способен да даде поне едно сражение. Тъкмо това съвпадение взриви късното българско социалистическо общество, затвори алтернативите за друг тип развитие и предопредели кошмарите на днешния ни ден. Нищо от ставащато днес не може да бъде разбрано без проясняване на социалната и историческа перспектива, в контекста на която ред непонятни на пръв поглед процеси, придобиват кристална яснота.

* * *

България принадлежеше близо половин век към съветския обществен модел с всички произтичащи от това последици. Въпреки очертаната времева дистанция, ние все още не можем да оценим и осъзнаем, в какво реално сме били въвлечени. А то е, че страната настоятелно бе „поканена” да участва в сърцевината на историческата драма на 20 век. От периферно полуселско общество бяхме запокитени в самия епицентър на геополитическото противостоене. Не казвам, че това е добро или лошо, констатация сама по себе си безсмислена. Казвам, че за първи и може би последен път участвахме вплетени в централния възел на световната история, което постави сурови изисквания, но даде и невероятни възможности. Освен всичко друго, това изглеждаше не по мярката както на комунистическия ни „елит”, така и на голяма част от българите, народ по принцип аисторичен.[6] Въвлечеността ни в съветската зона предопредели както императива за ускорена трансформация на традиционното българско общество, така и самия модел модерност, който бе наложен – централизирано планово индустриализиране, реализирано за сметка и върху костите на българското село, опаковано идеологически като поход към сияйното комунистическо бъдеще, поставящо хиперакцент върху тежката индустрия, осигуряваща обаче военен паритет с „класовия враг”.

Второто бе пълната зависимост на страната от имперския център в Москва, но и ред дребнави възможности за паразитиране върху него. За съветската империя България бе важен елемент от външния отбранителен пръстен. Следователно струваше си да се инвестира сериозно в него, като снизходително се пренебрегваха дребнавите селски тарикатлъци на местните феодали. Разликата между това да бъдеш част от съветската или западната зона е кардинална. Метафорично казано, за нашия господар в Москва наличието тук на силна държавност, с действащи институции, с относително развита икономика – е от първостепенно значение. Тоест, имперският интерес съвпадаше с нашия национален интерес – доколкото Москва се нуждаеше от силен сателит на Балканите. Нищо такова няма в новата геополитическа ситуация. В момента България е шеста или седма периферия на развития западен свят. Поради тази причина, тук не могат да съществуват нито високи технологии, нито високо образование, да не говоря за висока култура… Ние сме по-скоро това, което в Римската империя се е наричало „зона на конфедератите“, сиреч – на варварските племена по границите на империята, с които тя трябва да се противопоставя на други варварски племена. Ето защо тук отсъства външна геополитическа поръчка за силна държавност, силна субектност, силна икономика, образовано население.

Третото бе скоростта, темпото, компресията на времето и историческия процес. Налице е особена задъханост на общественото движение, в което стадии, другаде отнели векове, тук биват подминавани като крайпътни гари на социалистическото развитие. Но това е развитие по принципа на догонването, като цялото това ръкотворно социално творение се намира във фатална зависимост от качеството, потенциала, визията, интересите и възможностите на върха. Някъде в края на 70-те години нашенският социализъм опря в исторически възможните лимити за растеж[7], а властващите върхушки започнаха да гледат на създадените икономически активи през очилата на собственици по право, удоволствие, от което по идеологически причини бяха лишени.[8]

Четвъртото бе пълната изкуственост на тази обществена трансформация. Тя не бе продукт на вътрешно оригинерно българско развитие и потенции, независимо какво се говори сега със задна дата за „златна” България отпреди „девети”. Българската социалистическа модернизация бе наложена отвън и отгоре, а не бе продукт на собствено ускорение. Драмата е в това, че през втората половина на 20 век българите бяха издърпани за косите в обществена и геополитическа орбита, за която нямат нито принос, нито са мечтали, нито им беше цел. Безспорно, упражнение жестоко, но откриващо съвършено нови хоризонти, други генерални визии, различни впечатляващи потенции. Бързам да добавя, че историята на „прехода” е история на изпадането ни от тази историческа орбита обратно в дебрите на социалната посредственост и бавното историческо умиране.[9]

Пето, това е удивителният успех на начинанието в средносрочен аспект, което обаче предопредели и драмата на неговата кончина. Начинът, по който селското ни общество бе вкарано във „Втория свят” оформи днешната ни съдба. Зад външната му грубост „реалният” социализъм построи в ускорени срокове съвършено нова цивилизационна конструкция върху руините на традиционния български свят. Това обаче не остава безнаказано, доколкото е опит да се изхитри историята и да се влезе в модерността през задния вход. Което залага на особената роля на държавата, като ядро и мотор на движението, на ролята на властващите групи, като инициатори на промяна и развитие, или напротив на стагнация и регрес, като доминиращите социални връзки са тези по вертикала: към и от властовия връх. Всъщност основният носещ механизъм е концентриран във властовата вертикала, а неговата динамика е динамиката на сблъсъка между отделните клики вътре във висшия номенклатурен властови ешалон. Социализмът е особена модерност, властническа модерност – „кратократия”[10].. Тогава защо сега се учудваме, че „моторът” на днешния български обществен дизайн е подобен. Става дума за потомци на същите хора, на същите, макар и модифицирани, механизми, но с пигмейския аршин на дребна олигархия в нищожна страна.[11].

Другият резултат е особеният социален типаж, който бива произведен в резултат на всичко това. Компресията на историята показва, как на входа на процеса преди 50 години „влиза” традиционният български селянин, а на изхода – объркано атомизирано същество, обект на елементарни манипулации от господарите на деня. Унищожавайки заварените селски структури, социализмът в ускорен порядък заличава наследени във времето форми на социална солидарност, взаимопомощ, трудова мотивация, кръвни връзки, родови зависимости и ограничености; с една дума: социалната мрежа на наследения български селски свят. Тази мрежа, изключително гъвкава и устойчива, позволи България да понесе двете войни в началото на века и жестоките кризи след тях, като се опре на вкопания в земята български селски колективен персонаж. Същевременно обаче тази мрежа не позволяваше да се излезе от пашкула на примитивизма и селските народовластнически химери.

Държа да бъда правилно разбран. Това не е „жалба по село” и идеализиране на простия селски живот по Йовков. Просто фиксираме нещата такива, каквито са. Въобще не боравим с категориите кой е виновен и кой не. Такъв разговор е изначално безпредметен и безсмислен. Както се казва: някои неща трябва да се изживеят, като си осъден да ги изживееш и нямаш друг коридор от възможности. Този свят е исторически осъден, като единствената алтернатива е алтернативата как ще умре: по един или по друг начин. Няма как – навсякъде, където е минал валякът на модерния социален процес селото е първа жертва. Ще рече – не сме особено оригинални[12]. Но нещо много важно – от историческата форма, в която се осъществява модернизацията зависи какъв тип модерно общество ще се произведе, както и шансовете му за историческа резистентност. „Нашето” не бе исторически резистентно. И една от важните причини за това (наред с геополитическата логика, в която бяхме въвлечени) е, че унищожавайки заварените селски структури, социализмът ги подмени с формите на етатистката социална организация и урбанизация. Индустриализацията и следващата я урбанизация на българското общество, докара селянина в града, произведе го в личност, даде му образование и шансове за лично и професионално развитие – кариера, но същевременно го атомизира и положи в това ново и съвършено чуждо – на първо време – социално и физическо пространство, натика го панелните спални на големите градове[13] и го снабди с организационната патерица на държавното предприятие, партийната и квартална ОФ организация. В този тип колективна социална решетка се произведоха съвършено нов тип генерации, които престанаха да бъдат селски, като социален типаж (запазвайки обаче всички диви атавизми на селския примитивизъм), но не станаха и граждани, разбирани не в смисъла на днешните „грантови” специалисти по „гражданското общество”. Подобно на структурата на вода в чаша, чиято форма и обем е формата и обема на удържащия я съд, непозволяващ да се разплиска, структурата на българското модерно социалистическа общество бе външната структура на държавната броня[14] – организационна, административна, икономическа, идеологическа (дори когато биваше унищожително остракирана чрез серия дебелашки вицове за „Бай Тошо”, в когото мнозина привиждаха себе си).

Следователно произведе се особена социална маса, заложник на външната форма и не притежаваща своя собствена. Това е маса отдалечена и отчуждена от предишния си начин на живот, обществено инфантилна и изцяло зависима от хитиновата обвивка на държавния социализъм, комуто дължи много. Да запомним това. Доколкото и докато съществуваше тази въшна социална поръчка за структуриране на относително сложна икономическа, професионална и административна структура, тази поръчка генерираше съответните професионални и експертни групи със съответния образователен ценз и възможности, та дори и нещо като потомствена „работническа” класа. Като оставим настрана хроническия неуреден битовизъм на социалистическото всекидневие, като цяло тези хора поминуваха добре, изучиха децата си, натрупаха имот, спестявания и перспективи, и в зенита на 80-те поставиха ребром въпроса за „голямата” и „малката” правда, ще рече за „повече социализъм”, т.е. участие във вземане на решенията. Това което ги дразнеше с нарастваща сила бе не „социализмът”, а тъкмо нарушаването на показния лозунгов социалистически егалитаризъм от властници („партийците”) с различен калибър. Което въобще не означава, че е бил поставен въпросът за „смяна на системата”, както сега със задна дата някои халюционират. Всъщност „смениха” им „системата”. Отново по същата формула: отвън – под формата на „перестройка” и паническо сдаване на геополитическите позиции, и отгоре – под формата на „преход”. Защото най-голям интерес от „смяна на системата” имаха не тези хора, а едни други.

Държателите на системата.

В тази констатация няма нищо оригинално, но тя влиза в противоречие с един удобен основополагащ обяснителен мит на Новото време, водещ своето начало още от т.нар. „буржоазни революции” в Европа. Той произведе фантасмагорията за буржоазната класа – хегемон на революционния процес, възникнала в недрата на „феодализма” и свалила господстващата феодална аристокрация.[15] Накратко моделът се свежда до това, че „революциите” се инициират и провеждат „отдолу”, от нововъзникнала социална група, която има интерес от обществения преврат и увлича останалото население в кървавите превратности на историята. Това влиятелно клише се прехвърли безпрепятствено в марксизма и в ред съвременни либерални научни и обществени парадигми.

Звучи хубаво. Има само един недостатък: няма нищо общо с истината[16]. „Революциите” се правят от тези, които имат интерес и ресурси за това. А колкото и прозаично да звучи – и първото, и второто се намира тъкмо у силните на деня. Интерес от промяна на социалното статукво имат тези, които са основни негови бенефициенти, но провиждат неговия край. Следователно те ще са тези, които ще произведат новото статукво, в което разбира се ще са в привилегированата позиция да бъдат на върха на хранителната верига. Един от парадоксите на неотдавнашната ни история е, че на „изхода” от социалистическата епоха през 80-те отново изкристализираха два централни групови социални персонажа, но този път сменили диаметрално противоположно местата си – на новопроизведената маса от „граждани”, които дължаха своя социален статут и скромен, но реален просперитет на социалистическата система,[17] и следователно непоставящи под съмнение основите на „строя”, и номенклатурната върхушка, която разполагаше с мотива, информацията, възможностите, властта и интереса от неговото разрушаване. Т.е. всичко протече по до болка известната формула: „как да променим всичко така, че да не променим нищо”. За пореден път „масите” станаха това, което винаги са били – обекти, а не субекти на обществения процес, водени за носа към поредното светло бъдеще. Тогава се разрази „Великата номенклатурна контрареволюция”, в която „комунистите” демонтираха „комунизма”, борейки се със себе си.. „Прогресивната общественост” беше приканена да участва в представлението, като й се съобщи, че ще се строи поредния обществен „строй”, който ще бъде синтез между социалните придобивки на развития социализъм, без самия „социализъм”, гарнирани обаче със „свобода на словото”, стоково изобилие и почивки на Лазурния бряг. Как да не участваш…

Резонен е въпросът: можеше ли да се избегне всичко това?

Обикновено дежурният отговор е, че в историята такива питания са забранени изначално. Случило се е това, което се е случило. Всъщност не е така. И тъй като т.нар. „история” винаги се пише от интелектуалната прислуга на победителите, отдалечена удобно от времето, обстоятелствата, живите свидетели, различните гледни точки и циментирано от дълбоко апатичното безразличие на следващите поколения, чиито глави са зарити в миазмите на катадневното оцеляване или в глуповат хедонизъм, получаваме манипулативни клишета, имащи за цел да легитимират и бетонират днешното статукво. За да разберем можеше ли да се избегне всичко това, ще рече и днешното ни омерзително битие, трябва да се отговори на въпроса: защо рухна онзи „строй”?

Накратко „часът на истината” за него идва, когато в общи линии технологичната и институционална структура на едно модерно общество бива изградена, но самата тя едва ли може да се „движи” по-нататък предимно чрез административно управление и контрол. Т.е. очертава се следното базово противоречие: можеше ли да се запазят достигнатите геополитически и цивилизационни позиции, като едновременно с това се „трансформира” системата, каквото и да означава това?

Бързам веднага да отговоря, че кремълските „старци” и техните продължения и у „тях”, и у нас се провалиха с трясък и в първото, и във второто.

Теоретично бяха възможни четири варианта:

Първият, нещата да останат такива, каквито са до пълното разлагане на „строя”. Това означава отказ да се разреши очертаното по-горе противоречие, като се „остави” за някоя друга епоха и други генерации. Както се казва: на теория и на практика може и да е така, но в действителност обикновено става иначе.

Вторият бе да се прибегне отново до „затягане на гайките”, т.е. да се „замрази” системата и обществото. Теоретично е възможно, практически – едва ли. Провалът на Андроповите „реформи” го подсказа.

Третият вариант изискваше особени способности за висш политически и управленски пилотаж: наличие на интелектуално ниво, за да се разбере, че са достигнати лимитите на тази форма на организация на обществото; воля и интерес да се запазят достигнатите постижения на модернизацията и социалните и цивилизационни придобивки на социализма, особено в бивши селски общества като нашето; стратегическа визия и тактическо майсторство за дефиниране на формите и етапите, през които да се осъществи постепенно либерализиране на икономическата система[18], като се даде възможност на повече хора да развият икономическа инициатива, съчетана с държавна стратегия за отстояване на достигнатите геополитически позиции. Звучи технократски добре и е анализирано неведнъж. Само че в едно властническо образувание – кратокрация, всяка реформа, която на пръв поглед изглежда икономическа или управленска, по същество означава поставяне на въпроса за властта и още по-точно: кой да бъде неин субект?

Какво означава например „либерализиране” на икономическата система – означава частна собственост върху икономически активи и активности, т.е. възможност за натрупване на ресурс и поне теоретично – на алтернативни властови възможности от люде, извън богоизбрания властови кръг. От гледна точка на властовия връх, това означава, че се появяват нови автономни паралелни властови центрове. Трудно упражнение. Трябва или да ги селектираш и аранжираш – до определено незаплашващо „върха” ниво, или да ги унищожаваш, или да ги абсорбираш в съществуващата властова конструкция. Какво означава да ги „абсорбираш”? Означава, да накараш досегашните властови елити да се „посместят” и да делят властовите и икономически шансове с „новодошлите”. Няма как да стане: звучи твърде сложно за нашите довчерашни властови чобани.

В началните етапи от своето съществуване социалистическата система бележи изключителни темпове на растеж, като често тези темпове се основават на изграждане на социални и икономически структури буквално на „голо поле”[19] Голямото предимство, но и илюзия на т.нар. „догонващи” модернизации е, че те имат пред себе си именно образци за догонване и съперници – в лицето на т.нар. „Запад”. Свръхмобилизацията, тоталната етатизация, вездесъщият контрол и съзнателното насочване на макрониво на наличните ресурси на обществото (в т.ч. и най-вече на хората, третирани именно като „ресурс”), обезпечават безпрецедентните темпове на развитие на социалистическите общества поне до началото на 70-те години на 20 в. Това, което в крайна сметка предопредели края на социалистическия експеримент (в съветския му вариант) бе и си остава фактът, че „системата” не бе в състояние да открие своя иманентна формула за „развитие” без да престане да бъде такава, каквато тя е – в своите базови социални параметри и най-вече властови лимити. Като допълнителен фактор, водещ до летаргично успокояване на властващата геронтокрация, допринесе достигането на ракетноядрен паритет в началото на 70-те години и нефтът в Западен Сибир. Това отложи почти с десетилетие острия въпрос: а сега накъде?

„Развитието” изисква икономическа, технологична и социална иновация (при това перманентно), което очевидно не може са осъществи нито чрез „затягане на гайките”, нито пък чрез бутафорните стимули на социалистическото „съревнование” (срамежливият социалистически евфемизъм на квазиконкуренцията). Иновацията изисква креативност на всички нива, а креативността, колкото и да звучи банално, изисква… заинтересованост и социална мобилност. А икономическата заинтересованост може да се постигне единствено чрез даване на самостоятелност на икономическите звена, изразяваща се в задържане и преразпределение на част от рентата, получена в резултат от самостоятелната икономическа активност. Да, но въпросът въобще не е толкова невинен и „технологообразен”, колкото изглежда на пръв поглед. Поставени по този начин нещата, това означаваше, че се поставя под въпрос насочването на съвкупния икономически ресурс към „върха”, т.е. поставя се под въпрос централизираната експроприация и тоталния икономически и партиен контрол, осъществяван под формата на единна и централизирана държавна собственост. На „повърхността” това противоречие се представи като противоречие между средните и висши ешалони на т.нар. „стопанска” номенклатура и „партийната” номенклатура. По същество обаче борбата бе не за запазване на т.нар. „социализъм”, а за това коя точно група ще бъде доминиращия експроприатор на вече създадените икономически активи и в каква точно форма ще се извърши това.

А пък въпросът за формата въобще не е за пренебрегване. Както е известно генезисът на явлението в значителна степен предопределя неговото съдържание (Маркс). Поради самото си „дейностно” естество „стопанската” номенклатура, независимо от това дали го осъзнава или не, има интерес от пазарен тип обществена трансформация. Тъкмо на този терен тя се чувства уверена, който като цяло й познат и близък. Трансформацията на натрупаната социалистическа собственост (т.е. на грамадните за нашите мащаби материални активи) по пазарен път означава, че самата тази собственост ще бъде подчинена на капиталови флуктуации и на присъщата им конкуренция. И обратното – доколкото т.нар. „партийна” номенклатура (т.е. действителните държатели на реалната власт) не са пряко обвързани със съдържателната технология на социалистическата икономика, а само с нейния политически, административен и силов контрол, те гледат на нея в най-добрия случай като на „активи”, които могат да бъдат присвоени при удобни геополитически обстоятелства.Основната причина за трансформацията на късния социализъм бе, че управляващият номенклатурен слой от властваща група без собственост неистово се стремеше към рязка смяна на своя икономически статус и превръщането му в собственически. Това последното въобще не означава обаче, че те са се стремели към пазарен или подобен на него тип трансформация или пък към т.нар. „демокрация” Т.нар. „пазар” не е цел сам за себе си. Той е сложно исторически структурирано институционално средство за придобиване на ресурс. Но не е единственото. А както е известно от историята въобще не е задължително придобиването на собствеността и нейното по-сетнешно упражняване да се реализира в пазарни форми, по пазарни правила и чрез пазара.[20] Това за информация на нашите доморасли пазарни фундаменталисти. Тук бе задействан инстинктът за самосъхранение на управляващия слой, който в последващия период предприе напълно съзнателно и целенасочено стъпки за демонтиране на системата, но в изгодна за него насока – под формата на привидно „демократични” революции и последвалия „преход”.

Ето защо на практика се реализира четвъртият вариант, който стана реално протеклата „история” на прехода. Той бе съвършено прост и безотказен в своята бруталност и потресаващ в своята ефикасност[21]: да се присвоят активите на „системата” като се изостави „простолюдието” на произвола и се „клекне” пред геополитическия противник. Както се казва, за това не се изисква нито ум, нито смелост. Във вътрешен план е нужно да имаш властовия ресурс и силовата принуда – „групировките”, а във външен план – да демонстрираш гъвкав гръбнак пред новите господари на деня, та белким те оставят да бъдеш надзорник на територията.     Постигнаха и едното, и другото.

Останалото е горчивата фактология на „прехода”…


Бележки:

[1] Каквото и да означава това.

[2] Нещо, което може да мине през ума на властовите клики у нас само и единствено като кошмар.

[3] Това е удивителната комбинация между липса на елементарна стратегическа визия, тежък дефицит на адекватни познания за света, за мотивите на геополитическия ти съперник и за собственото ти общество, съчетани с рядка политическа глупост и впечатляваща животинска алчност, всичко това носещо хрисимото наименование „перестройка”.

[4] Много ог тях, работещи предимно по формулата: пари – въздух – пари’ (П-В-П’).

[5]Съгласно убийственото терминологично попадение на Валентин Хаджийски, вж.: http://glasove.com/komentari/31322-krivoto-dqsno-ogledalo-rajda-chudovishta

[6] Ако под „история” се разбира драмата на титаничното разместване на тектоничните пластове на битието, което изисква огромна воля, напрежение, жертви, виталност и желание да си на вълната на събитието, за да бъдеш субект на собствения си живот. Българите веднъж участваха в подобна драма – в началото на века и смазани от геополитическата мелница на двете войни, в тях се загнезди провинциален боязън, че „това не е за нас”. Като добавим и наследената традиция на 500 годишно стоене на завет от вихрите на самостоятелното държавно и цивилизационно съществуване, ясно е какви ще са доминиращите усещания у „населението”.

[7] В тази му историческа форма.

[8] Това важи и с пълна сила за „доминьона” СССР:”С 1966 по 1985 гг. рост объёма производства в промышленности (по пятилеткам) снизился с 50% до 20%; объём производства в сельском хозяйстве — с 21% до 6%; рост производительности труда уменьшился с 39% до 16% — и это официальные цифры! На рубеже 1970-1980-х годов темпы вытеснения физического труда машинным составили 0,7% в год. В то время как прорыв к интенсивному макроэкономическому развитию на основе передовых наукоёмких секторов становился более призрачным, ИК, во-первых, стремительно шёл к исчерпанию экстенсивных факторов развития (так, на рубеже 1970-1980-х прирост трудоспособного населения снизился до 0,25% в год); во-вторых, экономически СССР всё ближе подходил к опасной черте превращения в сырьевой придаток Запада.”. А,Фурсов, Теоретико-методологические проблемы развития системы исторического коммунизма http://rikmosgu.ru/publications/3559/4349/?mode=print&

[9] Когато се говори за „ужасите” на „комунизма” много удобно се пропуска, че подобни ужаси бяха закономерна част от целия процес на историческо разгръщане на модерния капитализъм и поглъщането на света от Европа в продължение на 500 години (по разкошното определение на Ф.Бродел). Проблемът е в оптиката и компресията на историческия процес – онова там е ужас и насилие, разтегнато в елипсите на историята, това тук е в рамките на едно поколение. Оттам чисто по човешки негативизмът е обясним и оправдан, научно – не.

[10] Идеята за това дължа изцяло на Андрей Фурсов, който от своя страна развива концептуалния замисъл на Александър Зиновиев, вж.: Андрей Фурсов „О великом вопрекисте (жизнебытийный эксперимент и творчество А.А.Зиновьева в контексте cоциальной теории и русской истории) Опубликовано в книге: Феномен Зиновьева. – М.: Современные тетради, 2002. – С. 40-64; също във вестник „ Завтра”. – М., 2006. – № 34, 36, 38).

[11] Независимо дали сега са се самонарекли „демократични”, бидейки на хранилка в западно направление или гледат на Изток. Всички те изпълзяха от утробата на Партията – майка и носят клеймото на геополитическия слугинаж.

[12] Това е станало „общо място” в социалните науки, вж.: Moore,Jr., Barrington (1993). Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world (with a new foreword by Edward Friedman and James C. Scott ed.). Boston: Beacon Press

[13] Но пък където мнозина видяха за първи път ток, топла вода и чаршаф. Това за информация на техните не толкова отдалечени във времето днешни потомци, които с „изконното” българско възклицание: „Уау!” посрещат ”традиционния” български празник Halloween.

[14] Дори когато паразитираше удобно върху нея чрез шуробаджанащина, „връзки” и откровена кражба. Това бе топлата симбиоза между паразита и гостоприемника, които не могат един без друг.

[15] За генезиса на този мит и за служебните задачи, които той изпълнява вж.: Wallerstein, Immanuel, ‘Unthinking Social Science. The Limits of Nineteenth – Century Paradigms’, Polity Press, Cambridge, 1991, също Wallerstein I. Japan and future trajectory of the world-system: Lessons from History–Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center for the studies of economies, historical systems, and civilizations, 1986. – P. 13-14.

[16] “Революция – это не труд ремесленника, в одиночку выполняющего все операции. Это – мануфактура, где на место одной группы обманщиков-самообманщиков, убийц-самоубийц, гуманистов-злодеев, мудрецов-глупцов приходит другая, где сменяют друг друга различные технологии власти и мифы. Революция – это цепь самообманов, постепенно переходящих в обман. При этом склонные к самообману постепенно уничтожаются или, в гуманных случаях, вытесняются обманщиками, которые – как крайний трехчетвертной в регби, добежавший до углового флажка, приземляет мяч в зачетном поле команды-соперника – и побеждают. Побеждают последние. Тот, кто приходит и смеется последним. Boт эти “приземлившие” революцию и суть победители, а приземление есть ее конец. Последняя волна социальной бури, после которой самообманываться уже не надо. Надо только обманывать и создавать институты или органы обмана и его силового обеспечения. Таков циничный бизнес революций – с его дантонами и робеспьерами, парвусами и лениными, сталиными и ждановыми, бериями и фуше”., Фурсов, А. Колокола истории, М.. 1996, Чясть II, стр..     ,

[17] И чиито деди бяха реалните жертви на системата – на „входа” през 40-те и 50-те години на 20 век.

[18] Не и политическата, с която неграмотният Горбачов и неговият екип започнаха. В едно кратократическо общество, това означава да разрушиш основата, че да поправиш покрива.

[19] Нещо, което понастоящем на друго ниво и в други условия демонстрира Китай. Въпросът е какво ще се случи след като бъдат изчерпани социалните лимити на догонващата модернизация в нейната имитационна фаза.

[20] Днешната тъжна картина на доминираща икономическа олигополия и властващ олигархичен режим е ярко доказателство, че щедро ръсената пазарна шумотевица, особено характерна за 90-те години на 20 в. е служела само за банално прикритие на действителните цели на социалната трансформация.

[21] Какъвто бе и доминиращият антропологичен вид на нашите господари.

Литература:

Фурсов, А Теоретико-методологические проблемы развития системы исторического коммунизма http://rikmosgu.ru/publications/3559/4349/?mode=print&

Фурсов, А „О великом вопрекисте (жизнебытийный эксперимент и творчество А.А.Зиновьева в контексте cоциальной теории и русской истории)” – в: Феномен Зиновьева. – М.: Современные тетради, 2002. – С. 40-64 .

Фурсов, А. Колокола истории, М.. 1996, Чясть II

Wallerstein, Immanuel, ‘Unthinking Social Science. The Limits of Nineteenth – Century Paradigms’, Polity Press, Cambridge, 1991,

Wallerstein, Immanuel,. Japan and future trajectory of the world-system: Lessons from History–Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center for the studies of economies, historical systems, and civilizations, 1986.

Moore,Jr. Barrington (1993). Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world (with a new foreword by Edward Friedman and James C. Scott ed.). Boston: Beacon Press


 

Още от автора: проф. Иво Христов

проф. Иво Христов

Доц. Иво Христов е завършил Юридическия факултет на СУ “Св.Кл. Охридски” и е доктор по социология. Преподавател по “Социология на правото” в катедра Социология на ФФ на СУ “Св. Кл.Охридски. Ръководител на катедра „Приложна и институционална социология” на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” от 2009 г. до 2013 г. Експерт на Комисията против корупцията в 37 Народно събрание, съветник на Комисията по правни въпроси в 38, 39, 40 и 41 Народно събрание. Сфера на интереси: социология на правото, историческа социология на модерните институции, социология на модернизацията.

 1. Георги К. Бояджиев каза:

  Отрезвяваща и честна статия за процеси, неосветени в националната ни общност. Предполагам, малцина ще я прочетат от начало до край заради т.нар. висок научен стил. Нищо не пречи обаче да служи за ориентир сред мислещите съотечественици тук и в чужбина.

  Поздравления!

 2. Сгефан Здравков каза:

  Още от първата среща с това младо име се възхищавам на правдивостта на изложението развито в един .изискан, но близък за училите преди 1989г. стил.

 3. иван пидакиев каза:

  Изключителен интелект!Благодарим ,Иво за Просвещението!Пъзелът се подрежда бавно ,но неумолимо точно….Колко ли българи могат да го прочетат….А колко да го осмислят….Логично място и начин на живот….

 4. Георги Бяндов каза:

  Невероятно аналитичен и широкообхватен материал – доказателство за това, че Разбирането на света се нуждае от Култура, Честност и Смелост /да не приемаш социалните кумири и да се бориш с идолите в себе си/. За съжаление не съм убеден, че публичната ни „мисъл“ е достатъчно готова да открие, пък камо ли да даде простор на Иво Христов, той ще си остане неразбран и неприет, защото не съответства на черно-бялата нагласа за бърза оценка вместо разумно изследване /за осребряване, за избиване на комплекси или просто от запалянковщина/. Но това не е беда, защото е съдба на всеки велик ум.

 5. чугун каза:

  Най доброто синтезирано четиво за прехода, което съм чел. Адмирации и благодарности за автора. Изглежда обаче, че не ни остава нищо друго, освен да констатираме какво се е случило и да го опишем… но за кого? Тези, които са активни участници в прехода, т.е. извършителите, те знаят. Тези, които са потърпевшите, в болшинството си са оскотяли до степен да не се интересуват и нямат капацитета да разберат. Остава да се надяваме, че ръкописите не горят…

 6. Александър Александров каза:

  САМО ВЛАСТ НА ЗАКОНА И ПРОСВЕТА МОЖЕ ДА ОБЕДИНИ БЪЛГАРСКИЯТ РОД НА ЕДНА ТЕРИТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ !!!

  • Димитър Кузманов каза:

   Съгласен съм с автора Иво Христов, когото ценя като представител на онези българи, които винаги са давали своя принос за оцеляването на нашия народ в неговите етапи и/или моменти на тежки изпитания.
   Съгласен съм и с голямата част от споделените тук мнения, с много малки резерви към изразения песимизъм от читателят определил себе си като ЧУГУН.
   Да, имаме нужда от преосмисляне както на историята си, така и на ценностната си морално-етична система защото тя е била и е и в момента подложена на огромни изпитания. Народът ни преживява тежък период от време, но не е оскотял в своето болшинство, каквата е оценката на Чугун. Народът ни е носител на доказал във времето си устойчив ген, който строителите на Новия Световен Ред нямат необходимите сили да променят нито с опитите свързани с ГМО, нито с тези за управлението на мисълта и съзнанието. Българинът ще оцелее, както винаги, и ще даде отново своя цивилизационен принос за опазването на човечеството.
   Ще публикувам отделно свои по-обширни разсъждения по засегнатите от автора теми, но все пак бих наблегнал на основното, а то е вече споменато от А.Александров по-горе: ВЛАСТ НА ЗАКОНА! ПРОСВЕТА за народа! Това са основните приоритети пред всички нас! За всичко останало нека си чешат езиците и се упражняват в софистика…
   Размишлявам и върху тезата тук по-долу, че на нас българите ни липсвало чувството за общност!?… Не е съвсем прецизирано… Ние сме отворени души, раздаваме се и лесно попиваме/възприемаме от другите… Въпрос на историческо стечение на събитията и тяхното отражение върху нас.

 7. Камен Томов каза:

  Благодаря за статията. Това са изключително важни, но пренебрегвани въпроси. Аз не съм социолог или политолог и ще се радвам ако материалите ви са на език, достатъчно достъпен и за не-специалисти като в същото време запазят дълбочината си. Другата, даже по-важна тема е „сега накъде“

 8. Pentamax каза:

  Първо чета, че никой не е трябвало да излиза на протест (само си спомнете как хората светкавично и не по команда излязоха да изкажат възмущението си от безобразното назначение) защото ще бъде яхнат. Явно г-н Христов е знаел повече от хората, които са видели какво се случва и са реагирали мигновено и спонтанно, но вместо да ги подкрепи (примерно) за да се чуе искрения им глас, сигурно той се е подсмихнал и е написал първия абзац на тази статия. Относно Атомизацията на обществото. Очевидно г-н Христов не обича индивида, а пасмината, която видите ли мислела, когато се събирала на … сигурно става дума за Антипротестните действия в защита на Волен Сидеров. Г-н Христов, много по-достойно е 10 000 индивида, повтарям – индивида, да излязат да си кажат думата, отколкото 100 – 200 Промислени с безплатна закуска и транспорт и малко парици за джобни.

  • Мавр каза:

   @Pentamax
   „много по-достойно е 10 000 индивида, повтарям – индивида, да излязат да си кажат думата, отколкото 100 – 200“
   … а тези 10 000 индивида така ли за момент не се замислиха, че месец по-рано над един милион индивида бяха гласували за това срещу което десетте хиляди викаха. Смесица от грантаджии, партийни активисти на изгонената Февруари 2013 от власт политическа сила, обикновени кариеристи и наивници, зомбирани от либералните медии си самоповярваха, че олицетворяват качеството, ума и красотата. Дано си дават сметка тези ‘индивиди’ колко свестни хора прогониха от държавата с изстъпленията си продължили с месеци и дано се радват на новото – старо слънце, което волю или неволю легитимираха във властта.

   Уважение и благодарности за анализа и таланта на г-н Христов.

  • reanimatio каза:

   Господине, нали съзнавате, че тези 10к ИНДИВИДА са причината за дереджето ни ? По-точно вашите тартори. Доц. Христов не е управлявал никога за да го изкарвате виновен за нещо. Виж, вашите хора управляваха при Ф. Димитров, Костов, Царя, Борисов и реаниматорите му. Целият „преход“ бе извършен както Вие искахте – шокова терапия, масова приватизация и пълен отказ от национален суверенитет несравним дори със сателитния ни статут 1944-1989. Приятно е човек да се чувства интелектуалец и на върха на хранителната верига, но истината е, че и вие сте заблудени душици. Нито Радан, нито Бойко, нито Кунева или Костов, нежели на шефовете от ул.Козяк им дреме за вас. Използваха ви, а ако им е угодно пак ще ви използват. И между другото всички човешки постижения са резултат от колективни усилия, а не „аз съм много индивидуален и ще праа квот си искам“. Знам, че самото съществуване на българска нация ви е противно. Не, вие искате всички да сме „индивидуални“ , т.е. да сме денационализирани консуматори или направо продукти, които си мислят, че са мн. индивидуални, а действително са абсолютно безлично сиво множество без корени, род и чест. Когато плюеш на предците си, историята си и културата, която е формирала, както теб така и всички ок. теб не си индивидуален, а просто жалък, има разлика. Кво ви е индивидуалното? Всички четете Франсис Фукуяма и Хайек, всички вярвате в невинните и благословени западни корпорации и „цивилизаторската“ мисия на САЩ, всички се опитвате да имитирате на родна почва нещо чуждо ( те за тава се въргаляяте и по земята кат клошари при все, че повечето от вас са богати мамини синчета) . Единственото, което разбирам и за което не сте виновни е, че реално просто защитавахте интересите си. Не, на българския народ, а вашите собствени да уточния – интересите на евроатлантически шамани с бивш комунистически привкус, които забогатяха през „прехода“ (по-точно вие сте техните дечица, мили ми реформаторчета, реститутчета и мудиерни дечица). Лошата новина за вас е, че дори господарите ви вече не са сигурни дали има смисъл да поддържат вас или тази система. Струвате скъпо, а ефект нулев. Освен ако не броим, че кумирите ви съумяха да убият всяко колективно начало у народа ни и по този начин да гарантират, че всеки ще се спасява „индивидуално“, а страната я очаква просто демографски ужас и смърт. ПП Кво пък намесихте Волен, той си е част от статуквото, че даже чат пат гласува с ваще у парламента. ПП2 НЗ кой е получавал безплатна закуска, но ЛИБЕРТАРИАНЕЦА Каролев получи ДЪРЖАВЕН ПОСТ (парадокс ?), протестърката Антоанета Цонева и тя се нагуши, Зайо Пицин се фръцка по Париж с апартаментче при все, че е безработен, на Манол Глистев му публикуваха баналната поезия – въобще идилия. Но прав сте де, по-добре е човек да продава родината си скъпо, вместо за закуски (до каквото състояние докарахте народа ни чрез вашите либертарианщини, както и унищожението и разграбването на индустрията и земеделието)

  • Николай Йочколовски каза:

   Иво беше мой преподавател, оставил трайна линия в начина ми на мислене. Но не мислете, че с някакви гениални прозрения, а със следното умозаключение: „Говоря ви простичко, защото на прости хора се говори просто“. По това време той беше Главен юрисконсулт на „Бороспорт“, с други думи – на същата тази партокрация, която иронично деканонизира в очите на слепите. Много правилно забелязвате, че той винаги се концентрира върху масите, върху групата, върху множеството. Това е обяснимо: за хора като него индивидите не са движеща сила, те са част от неукия колектив, който повлича неправилно събитията през призмата на илитератското стремление към суперегото, поднесено от масовата пропаганда. Иво не дава рецепти, това е ноторно известно. Той затова и не стана корифей в правото – там трябва, щеш-не щеш, да предлагаш решения, докато в социологията, особено тази, анализираща близкото минало, се радваш на ръкопляскане заради обрисуване на очевидното с различни думи, звучащи наративно. Според мен др. Христов има съществени пропуски, най-вече откъм себеоценката и намиране на собствено място в съвременния БЪЛГАРСКИ свят: неслучайно той се присмива на елитите (ерго смята себе си за отделен елит, или пък за плебс, което не ми се вярва особено), защото непотърсилият неговите способности съвременен (добър, лош, безинтересен или какъвто и да било, но все пак – елит) елит, е твърде недоучил и молограмотен, за да разбере значението на др. Христов за световната, и в частност – българската политическа ангажираност в името на СПРАВЕДЛИВОСТТА. Като за прости хора – с прости думи казано: доц. Христов използва собствени сентенции, защото това може да прави, и то – добре. Социалният разрез на обществото го дразни прекалено много, а игнорирането на личността му от нашите „опази Боже елити“ го мотивира да е саркастичен и подигравателно-ироничен спрямо всеки, който се изправи срещу него, но като част от масата. Лично съм се убедил, че когато застане очи в очи с опонент, не може да утвърди нито една своя теза по начин, достоен да убеди в правотата му. Така че – успех на др. Христов в научната кариера, но с едно наум – винаги отбелязвайте неговите отчетливи укори към множеството и към елитите, без отмятане ролята на индивида. Може би, в перспектива, той ще осъзнае, че макрорамката, която счита за Майка на всички социални събития, всъщност е винаги движена от силните индивиди.

 9. Камен Томов каза:

  Разбирам, че според автора потенциалните формули за развитие на соц системата след изграждане на технологичната и институционална структура на обществото грубо са били две: (1) да се продължи без промени, с известно затягане на гайките и така докато дойдат други времена/поколение; (2) да се тръгне към либерализиране на икономическата система, което не е ясно (или пък си е баш ясно) дали би променило и политическата система. Да разбирам ли, предвид горното, че автора смята, че е нямало вариант за промяна в рамките на социалистическата система, която да осигури конкурентно на капиталистическата система развитие?

 10. Иван Йорданов каза:

  Боже мой като си представя колко е прав във всичките си съждения направо тръпки ме побиват.

 11. Koriba каза:

  Анализът е чудесен! А какъв е изходът? Има ли такъв? Какво да се прави?

 12. Георги каза:

  Невероятно е че има още хора в БГ способни на толкова точен и дълбок анализ. Поздравления! Приемането на тези тези изисква ужасно много зрялост и дълбочина, и дори за мен на тази възраст (40+) е предизвикателство.Силно се надявам авторът да развие гледните се точки по-далече и да предложи ако не възможности то посоки за развитие които биха били поне смислени. Задънената улица на хедонизма, пост-модерната криза/болест на капитализма с централизацията на капитала и корпоративната власт над обществената структура чрез първичните инстинкити на индивида (алчност и страх) и медиите са все полета на които десега единствената – безумна, архаична – алтернатива е радикалната религия (най-известаната от които е исляма). Успех на автора!

 13. ЛЮБА каза:

  ДРАГИ ИВО Хр., БЛАГОДАРЯ ВИ, ЧЕ ПУБЛИКУВАХТЕ РАЗСЪЖДЕНИЯТА СИ и ВИ МОЛЯ – ПРОСТЕТЕ МИ АКО С НЕЩО ВИ ЗАСЕГНА – НЕ БИХ ИСКАЛА ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ! НЕКА СЕ ВКЛЮЧА В ОБСЪЖДАНЕТО : МНОГО ДУМИ ….!!!! ГЕНИАЛНОТО слово е кратко и ясно! -Cоциален инфантилизъм на едно общество е яростното рвение да се опитваш да решаваш сложни проблеми с привидно изглеждащи ефикасни прости решения. Това е широко разпространено у нас ! ИВО, ДРАГИ НАЛИ … …ДА си инфантилен – означава да ВЯРВАШ. Знаеш че ти посягат, но отново залагаш на вяра – така до два пъти. След това, Ийсус казва в НАЙ- старата книга : ако за трети път те ударят – ТЕЗИ НЯМАТ МИЛОСТ. А КОЙТО НЯМА МИЛОСТ – МИЛОСТ не ПОЛУЧАВА. НЕ ХРАНИ ПРАСЕТА С БИСЕРИТЕ СИ ЧЕ ЩЕ ГИ СТЪПЧАТ И СРЕЩУ ТЕБ ЩЕ ТРЪГНАТ „! ПРОТЕСТИТЕ НА НАШЕТО общество ПОКАЗАХА, ЧЕ ВЕЧЕ ЗНАЕМ И НЕ ги ХРАНИМ С БИСЕРИТЕ СИ. НО ДА ВЯРВАМЕ – не е срамота и НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА НИ НАРИЧА ИНФАНТИЛНИ …!!! – ЦЕЗАР Е КАЗАЛ – ПРАВ – ДО ДОКАЗВАНЕ на противното… (Загинал е НЕ ЗАЩОТО Е ВЯРВАЛ, а защото е бил АМБИЦИОЗЕН-НИЩО НЕ ГО Е СПИРАЛО ЗА ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛТА СИ – НИТО МОРАЛ, НИ ОБИЧ – НИТО ДОВЕРИЕ- НИТО… НИТО…)Нали? така че НЕ НАБЕЖДАВАЙ НАРОДЪТ – ВИНОВЕН Е КОЙТО МАМИ И ЛЪЖЕ И ЩЕ МУ УДАРИ ЧАСЪТ. А ИСТИНАТА И РЕШЕНИЕТО СА ГЕНИАЛНИ, КОГАТО СА най-прости……! Ние БЯХМЕ В ТОЗИ соц- СТРОЙ … – стига вече – Амин! ОЩЕ, ЗНАЕМ ЧЕ В ЕВРОПА, В АМЕРИКА – И т.н. МАЛКОТО – Е доста НАД МАЛКОТО – В БЪЛГАРИЯ. ЕТО, КАКТО И ДЕФОРМИРАНИЯТпо социалистически, ГРЪЦКИ народ КОЙТО ПОЛУЧАВА ПЕНСИЙ и ЗАПЛАТИ НАД 500 ЕВРО И ПРОТЕСТИРА.. ЧЕ БИЛО МАЛКО – Т.К. СМЕ ДЛЪЖНИ ДА им ПЛАЩАМЕ ДОСТА – ЗА ДА ЖИВЕЯТ … ДОБРЕ… А КАКВО СА ИЗКАРАЛИ И ИМАТ В ДЖОБА И КАКВО ХАРЧАТ – ТЕ ….Т,ВА ВЪОБЩЕ НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА …. И ТЕ СИ ИМАТ ОЛИГАРСИ И КРАДЦИ – ЕТО ТИ яхване НА надеждата по социалистки – АЛЧНИ И НАХАЛНИ НА ГЪРБА НА ОБЕДИНЕНА (и ФИНАНСОВО) ЕВРОПА. и НЕСРАВНИМИ СЪС СВЕТИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД-МЪЧЕНИК. Затова ние ще СМЕ и дори ако ни крадат БУРКАНИТЕ В МАЗЕТО (насмешката на А.Луканов + )! И ИЗХОД НЕ ПОСОЧВАТЕ – САМО БЪРКОТИЯ В РЕПОРТАЖА Ви – КЪДЕ СТЕ – НАМЕРЕТЕ СЕБЕ СИ – ДЕЙСТВАЙТЕ …….. !!! DON’T WISE IN YOUR OWN EYES! GO FOR IT ! Go, go, (хубаво насърчение е на английски-извинете още веднъж)ТОВА Е ГОРЕЩА молба ===== !!! В СЪЩНОСТ АЗ ЛИЧНО ГЛЕДАМ и НЕ КАЗВАМ НА ЧЕРНОТО-БЯЛО – СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И КАТО СОФИЯНКА – ВИ КАЗВАМ, Й.ФЪНДЪКОВА МИ ВЪРНА ЖИВОТА. ВСЕ ПО-РЯДКО СРЕЩАМ КОМУНИСТИЧЕСКО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ „ПАМЕТНИЦИ“ (ИЗОСТАВЕНИ СЪБОРЕТИНИ) И БГ РАДВА ОЧИТЕ МИ СЛЕД ВСЯКО ЗАВРЪЩАНЕ У … ДОМА. НЕ-ЧЕ Е СЪВЪРШЕНО, НО Е ТРЪГНАЛО. ИВО, В БЪЛГАРИЯ ШУРО-БАДЖАНАЩИНАТА И СМЧ(силно Мой Човек) е В повечето хора-например : СЛУЖИТЕЛ НА ДКЕВР УПРАЖНЯВА НАСИЛИЕ НАД ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ-И ДР. ПРЕДМЕТИ В НАЦ.ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВСКА-БАНКОВА И МИТНИЧЕСКО-ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗА незаслужени ШЕСТИЦИ – МОЕТО ДЕТЕНЦЕ-НЦЕ-НЦЕ ПИСАНО ДА „СТАЖУВА“ И ПО-КЪСНО ДА РАБОТИ В …. Агенция МИТНИЦИ …… ТОВА Е НИВОТО СЕГА ОТ ДОЛУ-НАГОРЕ, и ДОРИ Е ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО – ОТГОРЕ НАДОЛУ… ( ИЗКЛЮЧВАМ ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ – КОИТО ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ … обитават и се упражняват във вражда и интриги, В НАШЕТО СИ “ НАРОДНО “ Събрание. така че-нова конституция – нови участници в СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – НОВА АДМИНИСТРАЦИЯ И … НОВ МОРАЛ ВЕЧЕ ВИКАТ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩ!!!!! СТИГА БЕЗПАРДОННИ И НАГЛО-ДЕМОНСТРИРАЩИ СЕ ЛИЦА – ИСКАМЕ НИЕ – ДА ги ЗАБЕЛЕЖИМ А -НЕ, ДА СЕ БОЯДИСВАТ В ЧЕРВЕНО ЗА ДА НЕ БИ … ДА ГИ ПРОПУСНЕМ (САМОИЗТЪКВАЩИ СЕ НЕКАДЪРНИЦИ). КОЙ СЕ САМОИЗТЪКВА ? – КОЙТО НЯМА КАЧЕСТВА И ЗНАЕ че НЯМА ДА ГО ЗАБЕЛЕЖАТ …….!!! А това, че ужким си мълчим – е до време. ЗНАЕМ КОГО И КАКВО ИСКАМЕ.ЗНАЕМ И “ КОЙ „. просто – ПИТАМЕ, ЗА ДА СИ ПРИЗНАЯТ! НАШИЯТ НАРОД ЗАСЛУЖАВА ЦЯЛАТА ОБИЧ В СЪРЦЕТО ( С МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ …. :( .. :) А

  • Асен каза:

   И ти си от тези които и изход искат да им се покажат.После и да те пренесат през изхода …
   Защо си мислите че ако някой покаже проблем то трябва и решение да даде

 14. Друг каза:

  Анализът е обстоен и задълбочен, въпреки, че е с нотки на черен хумор. Ще се опитам да го направя достояние на колкото може повече хора. Мисля, че това е единствения начин българите да се замислят върху истинската причина за сегашното състояние на страната ни и да потърсят начин да променят нещата. Народ като нашия винаги има скрити интелектуални резерви, които излизат наяве в критични ситуации. Вярвам в това и ще се опитам да съдействам.

 15. Ivan Daraktchiev каза:

  Въпреки очевидното добро желание, авторът – предполагам поради липса на достатъчно практически/житейски опит – не успява да постави достатъчно прецизна диагноза на коматозна България, и респективно няма как да предложи необходимото лекарство. Твърдя, че горното вече отдавна е направено, а съгласни с мен са и съмишлениците ми от Дисидентското Движение ЗАЕДНО. За „нямащите време“ най-краткият път да се запознаят поне с дефинициите са серия статии на академичния сайт на Харвардския Университет, на https://independent.academia.edu/IvanDaraktchiev – можете да започнете с „Nomenklaturocracy, or what exactly was Orwell right about“ или „The Revolution within Democracy“; прочитането на останалите също би ви било от полза (поне за тези, които действително се безпокоят за бъдещето на нацията и държавата). Колкото до единственият мирен и демократичен изход от настоящата трагедия, той е описан конкретно в Програмата на ЗАЕДНО, на http://www.zaedno.mobi. Естествено, там са поместени всякакви други материали – напр. демонстриращи защо никога официалните медии не публикуват нищо от/за Дисидентското Движение (създадено преди 5-6 години и засега по-известно извън страната); извадка от полемика и обмен на коментари в неофициалния нет, и т.н.

 16. Мариана Иванова каза:

  Болезнено като харакири! – Като всяка истинска истина.

 17. ivo_isa каза:

  Адашът почва да ми става досаден…
  Много теория, много анализи и нито едно предложение за решение.

 18. Дельо 'айдутин каза:

  Човекът от народа е уникално творение. Докато бива манипулиран, той роптае наум: „Защо никой не огласи истината?“ А когато му поднесат на тепсия Истината, пак той изписва коментари от сорта на: „…много анализи и нито едно предложение за решение.“

  Уважаеми Българино,
  Решението е в умовете и сърцата не всеки един от Нас!
  Всички ЗНАЕМ Решението вътре в себе си. Какво Ви идва да направите, когато чуете Истината? Ами направете го. Да го направим всички ЗАЕДНО! Всички, които сме откъм потърпевшата страна. Защото онези, откъм досега печелившата, имат своите планове и занапред, те няма да се присъединят и ще пречат по всякакви начини.
  Помощта, изразена от ума, се състои в това да даде готовата формула или рецепта.
  Помощта, изразена от Духа, се състои в това да Ни хвърли безпощадно в океана на Истината. Или се научаваме да плуваме или се давим.
  Изборът е на всички Нас!

Оставяне на коментар

Всички обозначени полета (*) са задължителни