Пролет

144698207276058

Весело е на сърцето,
ето дойде пролетта.
Слънце грее на небето,
вредом лей се светлостта.

По полето, по горите,
под небесний синий свод,
вредом гледат ми очите
радост светла, нов живот.

Между брегове засмени
тече бистрата вода,
по ливадите зелени
блеят рунтави стада.

По дърветата цъфнали
с миризливи цветове
птички красни са запяли
с най-приятни гласове.

Всичко мене на душата
сладко шепне да се смея,
като птичките в гората
да се радвам и да пея.

Konstantin_Velichkov

Още от автора: Константин Величков

Константин Величков

Константин Величков (1855-1907) е български писател, поет, политик и министър на народното просвещение.

Оставяне на коментар

Всички обозначени полета (*) са задължителни